සුඛෝපභෝගී නිවාස / අනුනිවාස සහධිපත්‍ය දේපළ කුලියට / බද්දට

බත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට අලුත්ම ඇතුළුවීම වෙනමම පිහිටා ඇති A/C උණුවතුර සහිත උඩුමහල් තනි කාමරය කුලියට. 0779157600, 0718246360.

001965

මහරගම. නිදන කාමර හතරයි. බාත්රූම් දෙකයි. සේවක වැසිකිළි ගරාජය වටතාප්පය අංගසම්පූර්ණ ටයිල්කළ නිවස බද්දට. 10B, දේශබන්දු මුණසිංහ මාවත, පමුණුවපාර, මහරගම. ටෙලි. 077-1545179.

000254

වතුපිටි උවමනායි

කල්පිටිය, නොරොච්චෝලෙයි, පුත්තලම අවටින් වගාවට සුදුසු ජලය සහ විදුලිය ඇති අක්කර 15 - 25 පමණ මුඩු ඉඩමක් අවශ්‍යයි. 0772990408.

180053

ගොඩනැගිලි උපකරණ විකිණීම

වර්ග අඩි 850 සැටලිමක් විකිණීමට තිබේ. දෙමටගොඩ, 57/26, කෙන්ට් පාර, ලලිත් අමතන්න. 0773477291.

000872

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

කඩුවෙල නගරය කොළඹ පාරේ කාමර හතරක නිවස රු. 15,000,000.00 වැඩිම ගැනුම්කරුට විකුණමි. 071-8149041.

002287

කොළඹ දෙමටගොඩ පර්චස් 04 කාමර 03 බාත්රූම් 02, ලක්ෂ 120 යි. ආනන්ද, නාලන්ද වෙස්ලි, සංඝමිත්තා, ඩී. එස්. පාසල්වලට නුදුරින් මිල ගණන් කතා කරගත හැක. 0766131349.

001242

ගොතටුව බෝපැත්ත පර්. 03 අලුතින් සාදන ලද නිවස කාමර 2 යි. සාලය මුළුතැන්ගෙය, නාන කාමරය, වැසිකිලිය (හොඳින් සාදන ලද) උඩු මහල සඳහා කණු යවා ඇත. ලක්ෂ 40 යි. සාකච්ඡා කළහැක. 0719152769, 0112533249.

001414

පිළියන්දල, බෝකුන්දර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා විශාල වෙළඳ පරිශ්‍රයක් වර්ග අඩි 5000 ට වැඩි අධි සුඛෝපභෝගී නිවසක් සහ වර්ග අඩි 4000 ට වැඩි ගබඩා පරිශ්‍රයක් ඇති අක්කරයකට වැඩි අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ඉඩම වෙන් වෙන්ව විකිණීමට ද සලකා බැලේ. දුර. 0776272198.

001369

මහරගම තාප්පවත්ත පාර පර්චස් 8 ක පහළ තට්ටුව අංගසම්පූර්ණකර ඇති නිවස වැඩිම ඉල්ලුමට විකිණීමට. 0778262137.

001944

වැල්ලම්පිටියට නුදුරුව පර්චස් 10 ක ඉඩම සහිත කාමර 4 කින් යුත් නිවසක් විකිණීමට ඇත. අමතන්න. දුර. ක. 0112533121, 0772829281.

001278

කොළඹ පිලියන්දල 120 බස්පාරට කිට්ටු කටුව ාවල නීලම්මහර විද්‍යාකර ප්‍රාථමික පාසැලට නුදුරු පර්.14 ඉඩම විකිණිමට. පර්චසය ලක්ෂ 6.5යි. මහේෂ් කුරේ. 0112519051, 0719568468, 0772585570.

001268

ගේ දොර ඉඩකඩම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

කඳාන නගර මධ්‍යයෙහි පදිංචියට ඉතාම සුදුසු නිස්කලංක පරිසරයක පර්. 8.65 ඉඩම පර්. 1 ලක්ෂ 7. 072-5803020.

180004

මහබාගෙ කාමර 4 ක් සහ සියලු පහසුකම්වලින් යුක්ත නව උඩුමහල මීගමුව පාර අසල වාහන මාරුවකට සලකා බැලේ. දුරකථන 2959869.

 000439

ගේ දොර ඉඩකඩම් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

මහනුවර වලල පර්චස් 10 සහිත කාමර 2 ක නිවසක් විකිණීමට ඇත. වතුර, විදුලිය මාර්ග පහසුකම් ඇත. අමතන්න. දුරකථන 0778967171.

 179775

ගේ දොර ඉඩකඩම් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

මාවනැල්ල ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ අරනායක පාර සැතපුම් 1 කණුවට පෙනෙන දුරින් මීටර් 200 පිහිටි පර්චස් 25 ඉඩම විකිණිමට ඇත. 0717776450, 0812236601

000342

ගේ දොර ඉඩකඩම් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

ඇඹිලිපිටිය තුංකම, කරවිලයාය අංගසම්පූර්ණ ජල විදුලිය සහිත නිවසක් පර්චස් 40 ක් බැංකු ණය ගැනීමට පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු සමග ඉඩමේ පළතුරු සහ පොල්වගාකර ඇත. විමසීම්. 077-3359912.

000006

ගේ දොර ඉඩකඩම් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

අම්බලන්තොට නගරයට 1km ඇතුළත වලවේ ගඟ මායිම පර්චස් 64 ඉඩම දෙමහල් නිවසේ යට කොටසේ වැඩ නිමකර ජල විදුලිය ඇති බැංකු ණය ගැනීමට පහසුකම් ඇති, පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු සමග විමසන්න. 0719-740937.

000005

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

අංගොඩ මා/ රෝහලට නුදුරුව පාරට යාබද පහසුකමැති ඇනෙක්සිය කුලියට ඇත. ජෝඩුවක් විශේෂයි. කොටස් 3 කි. 2578043.

001284

අතුරුගිරිය පෝරේ ආනන්ද බෝධි මාවතේ නිදන කාමර 2 යි සාලය / මුළුතැන්ගෙය / ගරාජය ගේට්ටු / වට තාප්පය සහිත නිවසක් කුලියට දීමට රු. 20000/- ටෙලි. 076-8975121.

000736

ඇතුල්කෝට්ටේ හංදියේ අංගසම්පූර්ණ ඇනෙක්සියක් බදුදීමට ඇත. කුලිය - 20000/- අත්තිකාරම් මාස 07. දු. ක. 0787097186 / 0785620666.

001385

කාමර දෙකකින් සමන්විත උඩු මහල් නිවස කුලියට දීමට තිබේ. නො.8/4බී, ජෙස්වෙල් පෙදෙස, මිරිහාන, නුගේගොඩ. 071-4421881.

001248

තලවතුගොඩ කාමර 3 ක් සහිත අංගසම්පූර්ණ අලුත් නිවාස 2 ක් බදු හෝ කුලියට මාසික කුලිය 60000 ක් හෝ 65000 ක් වන අතර, සියලුම පහසුකම් ඇත. 420/15 B, වැලි පාර, තලවතුගොඩ. 0774043168, 0710827833.

001722

තලවතුගොඩ ගරාජය සහිත කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත. 0112773481 / 0718204390.

000703

නාවල නවීන පන්නයේ අළුතින් ඉදිකරන ලද සම්පූර්ණ වායු සමනය කරන ලද වෙන්වූ නිවාස දෙකක් බිම් මහල (නිදන කාමරය, නාන කාමර 2, සේවක කාමරය වර්ග අඩි 750) පළමු මහල (නිදන කාමර 2, නාන කාමර 2, සේවක කාමර 1, වර්ග අඩි 1500) වාහන නැවතුම් පහසුකම් ඇත. 0714-910133, 0714-410013. 2805881.

000275

නුගේගොඩ දෙල්කඳ සුජාතා විදුහල අසල ඉතා අලංකාර නවීන උඩුමහල කුඩා පවුලකට හෝ වැදගත් ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙකුට. නිහඬ පරිසරයකි. හයිලෙවල් පාරට මී.50යි. 0114991958, 0770698170.

000679

ගේ දොර ඉඩකඩම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

කඩවත කිරිල්ලවල නුවර පාරට 20m නවීනතම දෙමහල් නිවසේ යට කුලියට කාමර තුනයි. ෆුල් ටයිල් උණුවතුර ෆෑන් තාප්ප ගේට්ටු ගරාජය සහිතයි. 30,000/-. 0719-928628.

002187

ගේ දොර ඉඩකඩම් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

මාවනැල්ල නගර සිමාවතුල කප්පාගොඩ අරනායක පාරේ සිට මීටර් 500 දුරින් නිදන කාමර 3ක් සහිත නිවසක් බදු දීමට ඇත. 0777645000, 0812236601

000343

ඇබෑර්තු වෙළඳ / අළෙවිකරණ

කඩවත, කැළණිය මල්පි අධ්‍යාපන ආයතනය හා පොත්හල සඳහා දක්ෂ ගැහැණු ළමුන් අවශ්‍යයයි. සිත්ගන්නා සුළු වැටුප්. දු.ක. 0774529842,0770090070.

000241

වත්තල අවුරුදු 35 ක් පැරණි පපඩම් සහ නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන ආයතනයකට අලවි නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි. හොඳ වැටුප් කොමිස් මුදල් නවාතැන් පහසුකම් ඇත. වෙළඳ කළමනාකරු. 0778027040, 0723716188.

001023

කොළඹ-03 ප්‍රධාන පෙලේ රෙදිපිලි අලෙවිසැළක ඇසුරුම් කරන්නියන්/ ගබඩා සහායිකාවන් සඳහා රැකියා පුරප්පාඩු ඇත. අවුරුදු 30ට අඩු කාන්තාවන් විමසන්න. 0714662833.

001583

ඇබෑර්තු මූල්‍ය / ගිණුම්

අ.පො.ස (උසස්/පෙළ) වාණිජ්‍ය අංශයෙන් සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් (ගැහැණු) අවශ්‍යයි. දිනක වැටුප රු.2000/-ට වැඩියි. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 09.01.2017 දින පෙරවරු (උදේ) 11.00 පැමිණෙන්න. ලංකා එන්ටප්‍රයිසස් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 30, බියගම පාර, (තෙල් පිරවුම්හල ඉදිරිපිට), පට්ටිය, කැළණිය. දු.ක. 0772104003.

001267

ඇබෑර්තු ලිපිකරු / ලේකම්වරු

අ. පො. ස. සමත් අවු. 18-30 අවිවාහක ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් මාලබේ / මහරගම / හෝමාගම ශාඛා සඳහා අවශ්‍යයි. ආකර්ෂණීය වැටුප් + දීමනා අයදුම් කරන්න. කලමණාකරණ අධ්‍යක්ෂක ශ්‍රී කාන්ත ජුවලර්ස් (පුද්) සමාගම, 837/ඒ, නව නුවර පාර, මාලබේ. 0712936401.

 002272

වරාය ආනයන අපනයන නිශ්කාෂන කටයුතු සඳහා පළපුරුදු සහ නුපුහුණු සහයක වාප්පු නිලධාරින් අවශ්‍යයයි. පොලිස් වාර්තාව සහ යතුරුපැදි බලපත‍්‍රය සමඟ පැමිණෙන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0777899940.

001796

ඇබෑර්තු තොරතුරු තාක්‍ෂණය

දෙමටගොඩ උකස් මධ්‍යස්ථානයට පරිගණක තාක්‍ෂණය පුරුදු පිරිමි අවු. 20-25 රැකියා කොළඹ අවට සුදුසුයි. විමසීම්. 0777-794900.

000306

රත්මලාන ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක කාර්යාලයක් සඳහා පරිගණක දැනුම ඇති පිරිමි අය අවශ්‍යයි. ටෙලි. 0723087141, 0718173359.

 002344

ඇබෑර්තු කාර්මික

විදුලි කාර්මිකයකු හා පයිප්ප බාස් කෙනෙකු අවශ්‍යයි. කොල්ලුපිටිය. අමතන්න. 0777719954.

001654

ඇබෑර්තු අධ්‍යාපන

පළපුරුදු ඇති හෝ නැති පෙර පාසල් ගුරුවරියන් අවශ්‍යයි. උසස් පෙළ නිමා කළ අයටද ඉල්ලුම් කළ හැක. Smilies Play School,  0778520566.

002279

ඇබෑර්තු ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

කොළඹ මට්ටක්කුලියේ පිහිටි ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් සදහා කඩිනමින් පිරවීමට පහත සඳහන් රැකියා අවස්ථා ඇත. QC, QC Supervisor, Paching Supervisor, Final Checher, Training Mirchandeser සිත් ගන්නා සුළු වැටුප් හා අනෙකුත් දීමනා. විමසීම් Afzal  0774349577.

001241

කොළඹ මට්ටක්කුලියේ පිහිටි ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් සඳහා කඩිනමින් පිරවීමට පහත සඳහන් රැකියා අවස්ථා ඇත. ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නියන්, අත්උදව්කරුවන් සිත්ගන්නා සුළු වැටුප්, නවාතැන් පහසුකම් හා ආහාර ලබා දෙනු ලැබේ. විමසීම්: චන්දන 0778967111, රුවන් 0777944378.

001251

ඇබෑර්තු රියදුරු

අපගේ කැළණියේ පිහිටි නිවසට ඔටෝගියර් ජීප්රථ පදවා පළපුරුදු ඇති රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යව ඇත. 0772181228, 0718585397.

001619

අවුරුදු 40-60 අතර පළපුරුදු රියදුරුවරයෙකු නිවසක සේවයට අවශ්‍යයි. 0777332049.

000755

පෞද්ගලික වාහනයක් එලවීම සඳහා රියදුරු කෙනෙකු අවශ්‍යයි. ලිපිනය- නො.12, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07. විමසීම් 0112501643.

000801

කොළඹ පෞද්ගලික සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ගේ රියදුරු තනතුර සඳහා ඇබෑර්තුවක් ඇත. වැටුප රු.25,000/-යි. කොළඹ පාරවල් දැන සිටිය යුතුය. වසර 5ක පළපුරුද්ද තිබිය යුතුයි. 0777774077.

001605

ඇබෑර්තු ගෘහසේවය

කඩුවෙල නිවසක නැවතී කෑම ඉවීමට නිරෝගිමත් කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප රු. 22500/-යි. 0773186855, 0112571002.

000754

ඇබෑර්තු හෝටල් / බේකරි

උඩවලව සංචාරක හෝටලයට හා රෙස්ට්ටුරන්ට් එකකට බේකරි බාස්, චයිනිස් කුක්, රයිස් ඇන්ඩ් කරි බාස්වරු, අත්උදව්කරුවන්, ක්ලීනින් රූම්බෝයි, කැෂියර් (ගැහැණු/පිරිමි) අවශ්‍යයි. 0716655200.

001797

ඇබෑර්තු මේසන්වරු / වඩුබාස්වරු

මේසන් බාස්, පොටි බාස්, වඩු කාර්මික, ටයිල් බාස්වරුන් අවශ්‍යයි. වැටුප දිනකට රු. 2,500.00 සිට. රු. 3,000.00 දක්වා. උදේ 6 සිට සවස 6 දක්වා. කොල්ලුපිටිය. රාත්‍රී නැවතී සේවය කළ හැකිය. අමතන්න. 0777-719954.

000011

ඇබෑර්තු විවිධ

අවශ්‍යයි - වෙළඳ සහකාරවරයකු - අවම අවශ්‍යතා - නාවික / නිෂ්කාෂණ කර්මාන්තයේ අවම වශයෙන් වසර 01 ක අත්දැකීම් පළපුරුද්ද. * පරිගණක ක්‍රියාකරු (කාන්තා) වික්ටරි ෂිපිං (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක සී 1, 01 වන මහල, YMBA, ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01.  info@victoryshipping.lk  දුරකථනය : 0114368076, ක්‍ෂණික ඇමතුම් : 071-9728087.

000066

ආනයනය සඳහා ඕකිඩ් මල් සහ විසිතුරු පැල වගාව පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇති අයකු අවශ්‍යයි. පලපුරුදු අනුව ඉහල වැටුපක් ගෙවිය හැක. 0714874082.

002650

කිරුළපන පිහිටි ඩිස්පෙන්සරියට හෙදියක්/ සහායිකාවක් සවස 5 - 9 වැඩ මුරයට අවශ්‍යයි. 0773766384.

002216

රැකීරක්‍ෂා උවමනායි

තේ රබර් වතු පාලනය අදාල පොත් තැබිම පලපුරුදු සහතිකලත් පාලකයෙක් රැකියාවක් සොයයි. 0783492580

000558

සංගීත භාණ්ඩ / පියානෝ විකිණීම

HMV හා කොලොම්බියා පැරණි සිංහල ගී තැටි, විකිණීමට - වැඩිම ඉල්ලුමට. භාග්‍යා වේරගොඩ, අංක. 229/3, කොළඹ 05. 2588903.

 181520

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගිණුම්කරණය ඉංගී‍්‍රසි මාධ්‍යය සා/පෙළ උ/පෙළ දේශීය (ලන්ඩන් / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ප්‍රතිඵල 100% තනි / කණ්ඩායම් පංති කොළඹ, නුගේගොඩ, මොරටුව, පානදුර, කිරිබත්ගොඩ, වත්තල, මීගමුව, බත්තරමුල්ල නිවසට පැමිණේ. ජ්‍යෙෂ්ට ගිණුම්කරණ දේශක රුක්මාල් රාජපක්ෂ. 077-3732665.

175782

තර්ක ශාස්ත්‍රය සඳහා ඉංගී‍්‍රසි, සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති පැවැත්වේ. පාසල් ගුරුවරයෙකු විසින් වගකීමෙන් උගන්වයි. 0777984089.

179717

Spoken English මහනුවර තලාතුඔයට ඉතා ආසන්න නිකලන්ද ප්‍රධාන මර්ගයට යාබදව වර්ග අඩි 2100 ගබඩාවක් සමග පර්චස් 30 ක ඉඩමක් විකිණීමට හෝ බදු දීමට. 0712799440.

000669

ඉඳුම් හිටුම් තිබේ

ගල්කිස්ස ගාලුපාර අසළ ගෘහ භාණ්ඩ සහිත කාමර පිරිමි අයට කුලියට දීමට ඇත. 0777776625.

002946

වැදගත් පිරිමි ළමුන්ට හෝ ගැහැනු ළමයෙකුට කාමරයක් කුලියට රු. 10000. මාස 4 අත්තිකාරම්. ටෙලි. 2731127 දෙහිවල.

001112

ස්ථිර ආදායම් සහිත දෙමාපියන් ඇතුලත් කර ගනු ලැබේ. මල්ලිකා වැඩිහිටි සත්කාරක මධ්‍යස්ථානය. 0774990224 / 0726013618 / 0728037035.

002345

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

අලුතින් තේ පැකට් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් අරඹන අයකුට මදක් පාවිච්චිකල බෑන්ඩ් සීලර් මැෂින් 01 65000/=,පැකට් කිරන තරාදිය 01 60000/=, තේ කිරන තරාදිය 01(50Kg) 95000/=, ගබඩාකරන ප්ලිස්ටික් පෙට්ටි 01 500/=. 0771-373737 බොරැල්ල. propvij2016@gmail.com

174677

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

නාවල. නවීන පන්නයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද සම්පූර්ණ වායු සමනය කරන ලද බිම් මහල හා පළමු මහල වර්ග අඩි 2500 වාහන 15 සඳහා නැවතුම් පහසුකම් සහිතයි. කාර්යාලයක් සඳහා 0714-910133, 0714-410013. 2805881.

000271

වැල්ලවත්ත- කාමර 02ක් සියලු පහසුකම් සහිත ගාලු පාරට ආසන්නයේ කුලිය රු.40,000/-යි. ආර්පිකෝ ප්‍රදර්ශණාගාරය ඉදිරිපිට . සිසුන්/කාර්යාල සේවකයින් 04ක්. විමසීම්: 0767822877.

000764

යන්ත්‍රෝපකරණ හ මෙවලම් විකිණීම

අප ආයතනය සතුව ඇති තාර (Bitumen) උණු කිරීමේ යන්ත‍්‍රයක් (De-Canter) සියලුම උපාංග සමඟ විකිණිමට. එහි ඇතුලත තාරද ඇත. විමසන්න ව්‍යාපෘති කළමනාකරු 0766357257.

003036

ස්කෙටර් කොබෙල්කෝ 70 ඉතා හොඳ තත්ත්වය විකිණිමට. වාරියපොල. ටෙලි. 0717790001.

002647

 
 

මෝටර් රථ කුලියට / බද්දට

0112116311, 0776083905, 0719639727, 0719968809. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වාහන කුලියට නිවසටම ගෙන්වා ගන්න රියදුරු රහිතව මරුටි රු. 1000/- අළුත් ALTO සහ බඩී වෑන් 1300/- VIOS FB 15 HONDA CIVIC, MARCH N 16 121 2000/- INSITE AXIO 141 ALLION 240 2500/- ALLION 260 PRIMIO KDH PRIUS 3500/- GRACE PRIUS 2016 4000/- VEZEL 5000/- බොරලැස්ගමුව, මීගමුව, ගාල්ල. brrent@gmail.com, www.brrent.com

181515

වෑන් රථ විකිණීම

ජපානයේ නිෂ්පාදිත ද්විත්ව වායුසමීකරණ ඩොල්ෆින්  LH  123 හයිරූෆ් බේබි ග්ලාස් වසර 1999 - WP HJ. 0771686677. කඩිනමින් විකිණීමට.

180466

KDH GL PE- Toyota Van විකිණීමට ඇත. Diesel අනර්ඝ තත්ත්වයේ මිල 58/75, 0714540757.

002373

ජීප් සහ පිකප් රථ විකිණීම

Micro Rexton 2008 KH-xxxx  ෆුල් ඔප්ෂන් මනාව නඩත්තු කළ සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් භාවිතා කරන ලද ජීප් රථය වහාම විකිණීමට. 0774748211.

000881

ජීප් හා ලොරි රථ විකිණීම

ටොයොටා 10.5' ලොරි රථයක් විකිණීමට. 0775487010, 0767083042.

001988

යතුරු පැදි හා ත්‍රීරෝද රථ විකිණීම

දොම්පේ - මැදලන්දේ අංක 379/A, ස්ථානයේ ඇති JC/0950 දරණ බජාජ් වර්ගයේ ත්‍රීවිලරය වහාම විකිණේ. විමසීම්. 0112-409709.

000430

ප්‍රධාන පිටුව කතුවැකිය විශේෂාංග සත්මඬල ව්‍යාපාරික සිත් මල් යාය තීරු ලිපි රසඳුන අභාවයන්