මනාලයෝ

කුරුණෑගල බොදු ගොවි 40 උස 5' 8" යි. වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති සංචාරක උපදේශක ලක්ෂ එකහමාරක මාසික ආදායමක් ලබන පදිංචියට තෙමහල් නවීන නිවසක් සහ නවීන මෝටර් රථයක් හිමි නීතියෙන් වෙන්වූ (නිර්දෝෂී පාර්ශ්වය) පුතණුවන්ට ගුරු හෝ සුදුසු රැකියාවක නියුතු හෝ රැකියාවක් නොමැති උගත් බුද්ධිමත් හා රූමත් වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති දියණියකට ආරාධනා කරමි. දුරකථන. 037-5628210. E-mail : kenth2007@yahoo.com.

G84717

කොළඹ බොදු ගොවි වැදගත් පවුලක අවු. 28 කඩවසම් 5' 9" උසස් ගතිගුණ ඇති උගත් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ලද පවුලේ එකම පුතුට පැහැපත් උගත් සහකාරියක් රජයේ විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයති. විදේශ ගතවීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බැවින් විදේශයන්හි පදිංචි හෝ විදේශගතවීමට කැමති දියණියක් විශේෂයි. සියලු තොරතුරු සමඟ කේන්ද්‍ර පිටපත් ඇතුළු විද්‍යුත් තැපෑලට. stevariyawansa@gmail.com. 0112509055.

G84935

මොරටුව බෞද්ධ 5' 6" අවු. 32 සා.පෙළ දක්වා උගත් ප්‍රධාන පෙළේ දුරකථන ආයතනයක ස්ථිර රැකියාවැති, ගේ-දොර හිමි දුසිරිතෙන් තොර කඩවසම්, පවුල් බරින් තොර පුතුට පියකරු, ගුණගරුක දියණියක් සාමාන්‍ය පවුලකින් දෙමාපියෝ සොයති. අඟහරු 7 විශේෂයි. මව කරාව පියා - සලාගම, කේන්ද්‍ර කොපිය සමඟ එවන්න.

G84749

මනාලියෝ

 

 

 

ප්‍රධාන පිටුව කතුවැකිය විශේෂාංග සත්මඬල ව්‍යාපාරික සිත් මල් යාය තීරු ලිපි රසඳුන අභාවයන්