ජනපති ඩී. එස්. සේනානායක විදුහලේ, අගමැති ත්‍රිත්ව විදුහලේ

සේයා: සුදත් මලවීර සේයා: අගමැති මාධ්‍ය ඒකකය

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.