නාමල්ගෙන් චන්ද්‍රිකාට නඩු

අසත්‍ය හා ද්වේෂ සහගත ප්‍රකාශ කරමින් සිය කීර්ති නාමයට හානි කළේ යැයි ද ඊට වන්දි ලෙස රුපියල් මිලියන 250 වන්දියක් ගෙවන ලෙස ද ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ මහතා හිටපු ජනපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට එන්තරවාසි යවා ඇත.

එම වන්දි මුදල නොගෙවන්නේ නම් නඩු පවරන බව ද එම එන්තරවාසියේ සඳහන් කර ඇත

කුමාරතුංග මහත්මිය අත්තනගල්ලේ දී කළ ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය හා ද්වේශ සහගත සිය කීර්ති නාමයට හානි කර යැයි ද එම ප්‍රකාශයෙන් සිදු වු හානියට මේ වන්දිය ගෙවන ලෙස ද ඉල්ලා ඇත.

රාජපක්ෂ මහතාට විදෙස් රටක වත්කම් ඇති බවට අසත්‍ය කරුණු ජනතාව හමුවේ ප්‍රකාශ කිරීමට එරෙහිව මේ එන්තරවාසිය යවා ඇත. 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.