ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

පිළියන්දල මඩපාත පාරට මීටර් 400 ක් නුදුරින් පිහිටි පර්. 40 ක ඉඩමක් දැන්වීම් පුවරු ඇඳීම වැනි වැඩපලක් සඳහා බදු දීමට. 0786351403.
034663

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් TM-130 G ජපානයේ නිෂ්පාදිත අවුන්ස 9 යන්ත්‍ර තුනක් විකිණීමට ඇත. යන්ත්‍ර දෙකක් වැඩකරන තත්වයේ පවතී. විමසන්න. 0777331200.
033979

ලංකාවේ භාවිතාකල ජපානයෙන් ගෙන්වන ලද යමහා වර්ගයේ ජෙනරේටර් 03ක් විකිණිමට. (3KVA, 5KVA, 10KVA). විමසීම්: 077-2260754.
035526

ඇට සහ පැල විකිණීම

කැළණියෙන් රෙඩ් ෆාම්ස් පදුරු රාපිෂ් කේන් තල් කරපිංච කෙසෙල් එන්තූරියම් ඖෂධ පැල විකිණීමට. 2910143, 0718724985.
033833

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.