මනාලියෝ

ඇමෙරිකාවේ නිත්‍යානුකූල පදිංචිය හිමි බොදු ගොවි 37 හැවිරිදි ප්‍රසන්න ළාබාල පෙනුමැති දියණියට උගත් යහපත් සහකරුවකු දෙමාපියෝ සොයති. හඳහන් පිටපත සහ දුරකථන අංකය සමග විමසන්න. Email:n​m​w​i​c​k​2​0​1​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B89541

දකුණේ බොදු ගොවි වැදගත් පවුලක දැනට අගනුවරාසන්න පදිංචි පෞද්ගලික අංශයේ විධායක නිලධාරීණී වයස 36 උස 5' 2'' චරිතවත් සිහින් සිරුරැති දායාද හිමි වැඩිමහල් රූමත් දියණියට සුදුසු තුලා ලග්න කුජ දෝෂ නොමැති කේන්ද්‍රයට ගැළපෙන වැදගත් පවුලක සහකරුවකු මව සොයයි.
B89248

දායාදය සහිත මුදල්. 1982-10 උස 5.3 ගොවි - දේව (ජ.පුර) ජාතික පාසලක රැකියාවැති (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගෞරව උපාධිධාරී) ගුරු දියණියට පුතෙක් මව සොයයි. රාහු 7, කුජ 12. පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා සමත්. ටැ. 2677441.
B89606

1979 සැප්තැම්බර් උපන් පවුලේ එකම දියණිය, කොළඹට නුදුරු බොදු ගොවි, ජාත්‍යන්තර පාසල් ගුරුවරියකි. උස 5'4" ප්‍රියමනාප චරිතවත් TDIT, HDIT (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය) අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් සහ අනෙකුත් වත්කම් ඇත. රැකියාවැති උගත් සහකරුවෙකු දෙමව්පියෝ සොයති. m​a​r​p​s​1​9​7​9​1​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B89657

 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.