මනාලියෝ

ඕස්ට්‍රේලියාවේ Ph.D උපාධිය අවසන් අදියර හදාරණ 1990, 5'3''රූමැති දියණීයට උගත් ආගමට ලැදි ගුණයහපත් පුතෙකු විශ්‍රාමික බැංකු පියා හා මව සොයයි. මෙල්බන් නුවර ස්ථිර පදිංචි අය විශේෂයි. එකම සොහොයුරු විවාහකව විද‍ේශයක වාසය කරයි. කේන්ද්‍ර කොපිය face book ලිපිනය හා විස්තර ලියන්න. [email protected]

B90957

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.