මී මැසි පාලනය අවැසි ඔබට | සිළුමිණ

මී මැසි පාලනය අවැසි ඔබට

වර්තමානයේ මී පැණි ඉල්ලුමෙන් සියයට අසූවක් ගෙන්වන්නේ පිටරටිනි. එහෙත් ලංකාවේ මී පැණි නිෂ්පාදනය කරගැනීමේ ඉඩහසර මේ වන විට පවතී. මී පැණි නිෂ්පාදනයට යොමු වීමෙන් ජාතික අවශ්‍යතාවක් ඉටු වෙනවා මෙන් මානසිකව ද සුවයක් ගෙනෙයි.

ඔබ අලුතින්ම මී මැසි පාලනයක් ආරම්භ කිරීමට යොමු වන්නේ නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගත යුතුය. මී මැසි පාලනය කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කෙසේ ද යන්න මේ වනවිටත් ඔබට අවබෝධයක් නොමැති නම් ඒ සඳහා මුලින්ම අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය. මෙහිදී මී මැස්සන් රොන් ගන්නා සීනියාස් ඇන්ටිගොහොත්, අඹ, මාර, පොල්, සියඹලා, කෝන්, රබර්, මොර, කුඹුක් දිවුල් ආදී ශාක බහුල ස්ථානයක මී මැසි ජනපදයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය.

මී මැස්සා රොන් ගෙන ඒමට යන්නේ මී මැසි ජනපදයට ආසන්නය. එමෙන්ම මී මැස්සාට ආසන්න ප්‍රදේශය පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබියයුතුය මී ළඟට අවබෝධ කරගතයුතු දෙය නම් මී මැසි පෙට්ටිය තෝරා ගැනීමයි. මේ සඳහා නිවැරැදි විද්‍යානුකුල මී මැසි පෙට්ටියක් තෝරා ගත යුතුය. මෙවැනි මී මැසි පෙට්ටි ගොවිජන මධ්‍යස්ථාන මඟින් මිලදී ගැනීමට හැකිය. නැති නම් තල් කිතුල් කොටන් මඟින් නිර්මාණය කරගත හැකිය. සුදුසු මී මැසි පෙට්ටියක් මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරුව මී මැසි පෙට්ටිය තබන ස්ථානයක් පිළියෙල කරගත යුතුය. මේ සඳහා හොඳින් ගහ කොළ ඇති ස්ථානයක් තෝරාගත යුතු අතර ශබ්ද ඇති ස්ථාන තෝරා ගැනීමෙන් ජනපදය අසාර්ථක වේ. මී මැසි ජනපදයේ සිටින මැස්සන්ට අයිති කාර්යභාර්ය එකිනෙකට වෙනස්ය. වැඩකාර මැස්සියෝ ජනපදය ශුද්ධ පවිත්‍ර කරන අතර පැටවුන් බලා ගැනීමේ ද නිරත වෙති.

පිරිමි මැස්සෝ නව පරම්පරාවක් බිහිකරන අතර රැජින සමඟ එකතුවීමෙන් ජනපදය වර්ධනය කරතිි.

රැජින වද කුහරයට බිජුව බැගින් තැන්පත් කරයි. බිත්තර මඟින් ගැහැනු සතුන් පිරිමි සතුන් ද බෝවේ. ගැහැනු සතුන්ගේ බිජු අවධිය දින තුනකි. කීට අවධිය දින පහකි. පිලා අවධිය දින දොළහකි. සුහුඹුල් අවධිය දින පහත් හතත් අතර වේ. ජීවිත කාලය සති හත් අටත් අතර වේ. පිරිමි සතුන්ගේ බිජු අවධිය දින තුනකි. කීට අවධිය දින හයත් හතත් අතර වන අතර පිලා අවධිය දින දාහතරත් පහළොවත් අතර වේ. සුහුඹුල් අවධිය දින හතත් දහයත් අතර වේ.

හොඳින් නඩත්තු කරන මී මැසි ජනපදයකින් මී පැණි කිලෝ හතක් ලබා ගත හැකිය. මෙය කාලගුණික තත්ත්වය අනුව වෙනස් වේ.

 

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සහාකාර මී මැසි පාලක චම්පික ඉලේපෙරුම මහත සමඟ කළ සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන්

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.