මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

අගනුවර 1991 බොදුගොවි අවසන් වසර බාහිර උපාධි අපේක්ෂක ඩිප්ලෝමාධාරි, ප්‍රධාන පෙලේ රාජ්‍ය සංස්ථාවක ස්ථිර රැකියාවැති නැගණියට සුදුසු සහකරුවෙකු සොයුරිය සොයයි. සියළු දායාද සහිතයි. රාහු7 ගැලපෙන කේන්දර කොපියක් සමඟ විමසන්න.
B95900

අවුරුදු 30,​ 5' 3" සිංහල බොදු ගොවි /​ කරාව රූමත් රජයේ වෛද්‍ය දියණියට සහකරුවෙකු වෛද්‍ය විශේෂයි. ඉංජිනේරු නීතිඥ විධායක ශ්‍රේණියේ සියලු විස්තර හඳහන පළමු ලිපියෙන්. [email protected]
B95865

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි බොදු ගොවි (පියා) කරාව (මව) දෙමාපියන් දුසිරිතෙන් තොර පුතෙකු රූමත් සිහින් පැහැපත් 26,​ 5' 5" පශ්චාත් උපාධිධාරි සිංහල උගත් උසස් රැකියාවැති දියණියට සොයයි. නිතර ලංකාවට පැමිණේ. Please email:m​a​r​r​i​a​g​e​l​a​n​k​a​@​o​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m​
B95889

කඩවතට ආසන්නව ස්ථිර පදිංචි උඩරට බොදුගොවි 1989, උස 5'6'',අර්ධ රාජ්‍ය අායතනයක ලිපිකරු වශයෙන් සේවය කරන උසස්වීම් සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරා ඇති, චරිතවත්,රූමත් දියණියට උගත් රැකියාවැති, යහපත් පුතනුවෙකු සොයන්නේ විශ්‍රාමික පියා සහ විධායක මවය. එකම සොයුරිය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු සමඟ විවාහවී සිටී. දායාද ඇත. දු.ක.033-2260316.
B95904

කැනඩාවේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලැබූ බත්ගම දැනට ලංකාවට පැමිණ සිටින අවු. 41,​ 5' 4" ඉතා රූමත් සිහින් සිරුරැති කැනඩාවේ ගුවන් සමාගමක සේවය නියුතු දියණියට උගත් බුද්ධිමත් ව්‍යාපාරික හෝ සුදුසු පුතෙකු මව සොයයි. (කැනඩාවේ පදිංචියට කැමති)
B95909

කැනඩාවේ පදිංචි අවු. 52 උස 5' 4" රූමත් බුද්ධිමත් කළමනාකාරී හා ව්‍යාපාරික සොයුරියට උගත් බුද්ධිමත් විදේශගත වීමට කැමති මහතෙකු සොයුරිය සොයයි.
B95910

කුරුණෑගල සිංහල බොදු එංගලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයකින් IT උපාධිය ලබාගත් කොළඹ පුද්ගලික අංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයක Quality Assurance Engineer ලෙස සේවයේ නියුතු 1983 උපන් උස 5' 3'' කාරුණික,​ දහමට ලැදි දැකුම්කළු ප්‍රියමනාප දියණිය සඳහා රැකියාවක නියුතු උගත් මැදහත් ගති පැවතුම් ඇති සහකරුවෙකුට දෙමව්පියන්ගෙන් ඇරයුම්. භේද නොසැලකේ. හඳහන දුරකථනය ලිපිනය සහ පවුලේ තොරතුරු සහිතව ලියන්න. E​m​a​i​l​.​r​a​n​j​i​t​h​p​1​9​4​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B96171

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.