දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි ධුරයට විජය සමරසිංහ පත් කෙරේ | සිළුමිණ

දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි ධුරයට විජය සමරසිංහ පත් කෙරේ

 දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (මෙහෙයුම්) ධුරයට විජය සමරසිංහ මහතා පත් කර ඇත. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වසර 35ක පමණ සේවා කාලයක් සපුරා ඇති ඒ මහතා දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර ඊට පෙර දුම්රිය වාණිජ අධිකාරිවරයා ලෙසද කටයුතු කෙළේය.

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබා ඇති ඒ මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියකු වන අතර පශ්චාත් උපාධියද හිමි කරගෙන ඇත.දුම්රිය මඟී පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික අවධානය යොමු කරන නිලධාරියකු ලෙස ප්‍රකට ඒ මහතා මාධ්‍යවේදීන්ටද ක්ෂණයකින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමට දැඩි කැපවීමකින් කටයුතු කරනු ලබන අයෙකි.

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.