අගමැතිතුමා කිව්වා වතු කම්කරු වැටුප 1000 ක් කළ යුතු බව | සිළුමිණ

අගමැතිතුමා කිව්වා වතු කම්කරු වැටුප 1000 ක් කළ යුතු බව

මම වැඩ කරන්නේ මගේ වතු ජනතාව වෙනුවෙන් 2004 සිට 2010 දක්වා මම නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය ඇමති වශයෙන් කටයුතු කළා. මම වතු රෝහල්වලට වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් යෙදෙව්වා. වතු රෝහල් වැඩි දියුණු කළා. මම එදා වැඩ කළෙත් වතු ජනතාවට. අද වැඩ කරන්නෙත් වතු ජනතාව. අද වතු ජනතාව දෛනික වැටුප රු: 1000.00 ක් කරන ලෙස ඉල්ලීම් කරමින් පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණය කරනවා.

කූඩැල්ලන් කතා ශීතලේ ගැහෙමින් වතුවල දුක් විඳින ජනතාවගේ ඉල්ලීම් කොයි තරම් සාධාරණ ද? මම රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අගමැතිගෙන් ඉල්ලුවා. වතු කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න කියලා. වතු හිමියන් සමඟ කතා කරලා විසඳන්න බැරි නම් නියෝගයක් දෙන්න පුළුවනිනේ, ඒත් ඒ කිසිම දෙයක් කළේ නැහැ.

මගේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි කට්ටියක් එක්ක මම තවදුරටත් සිටිය යුතු නැහැ. ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා කිව්වා වතු කම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සාධාරණයි කියලා.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රු: 1000.00 ක් කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිසයි මම ඔවුන් සමඟ එකතු වී වැඩ කරන්න තීරණය කළේ. මම තනතුරු භාර ගත්තේ මගේ ජනතාවට වැඩ කරන්න. පගා, කොමිස් මුදල් කිසිම චෝදනාවක් මට නැහැ. මගේ දෑත් පිරිසිදුයි.

Comments