යුද බියෙන් තොර රටක් - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් ... | සිළුමිණ

යුද බියෙන් තොර රටක් - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් ...

යුද බියෙන් තොර රටක් - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් වෙනුවෙන් කැපවූ දේශපාලන සුසංයෝගය. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා ඇමැතිවරුන් දිවුරුම් දුන් අවස්ථාවට එක් වෙමින්. ඡායාරූපය - සුදත් සිල්වා 

අදහස්