කලා ලොවේ සිදු­වීම් අප­ වෙත තිළිණ කරන රස­දෝ­තක් | සිළුමිණ

කලා ලොවේ සිදු­වීම් අප­ වෙත තිළිණ කරන රස­දෝ­තක්

සිළුමිණ පුවත්පතේ කලා අතිරේකය වන රසඳුන පුවත්පත සියලුම පාඨකයන් ආසාවෙන් කියවන කලා අතිරේකයක්.

කලාවේ සිදුවන රසවත් සිදුවීම් සහ අන්තර්ජාතික සිනමාවේ සිදුවීම් අපවෙත තිළිණ කරන රසදෝතක් ලෙසයි මම රසඳුන දකින්නේ. කලාකරුවන් වන අප ගැන සොයා බලමින් අපේ ජීවිතවල සිදුවීම් ඇත්ත ඇති සැටියෙන් වාර්තාකරන නිසා කලාකරුවන් ලෙස රසඳුන පිළිබඳ විශාල විශ්වාසයක් අප තුළ ගොඩනැගී තිබෙනවා.

ඉතින් වසර විසි දෙදක් සපිරෙන රසඳුනට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් පිරි නමනවා.

 

අදහස්