පිනට බලන පොත් | සිළුමිණ

පිනට බලන පොත්

දුර නෑක­මින් මට මාමා කෙනෙකු වන ‘පිය­දාස මාමා’ හත­ළිහ - පනහ දස­ක­වල පොදු ජන­යාගේ විනෝ­දාං­ශය වී තිබුණු - ‘කවි පොත්’, ‘නව­කතා’ කිය­වී­මෙහි හා පොත් එකතු කිරී­මෙහි රුසි­යෙකි.

1960 වසරේ දිනක් මා වෙත පරි­ත්‍යාග කළ ඔහුගේ පොත් පෙට්ටි­යේව‍ූ ‘සැඟ­වුණු මැණික’, ‘අපට වෙච්ච දේ’ ‘සුම­නාගේ පුදුම ගැල­වීම නොහොත් මාරක දිය­ම­න්තිය’ - හේම­පාල මුනි­දාස සූරීන්ගේ ‘වීදි­ය­බ­ණ්ඩාර’, මීමන ප්‍රේම­ති­ල­කගේ ‘වන­ගත කවියා’ – ‘අන්ධ ළමයා’ වැනි කවි­පොත් කීප­යක් අදත් මා ළඟ සුරැ­කිව ඇත.

ඒ හැම පොත­කම, තනි­රූල් ඇක්ස­යිස් කොළ කැබැ­ල්ලක සට­හන් කොට අලවා තිබූ ‘පිය­දාස මාමාගේ මහඟු අව­වා­දය’ මෙසේ ය. එය ඒ ලෙසින් ම මම මෙහි සඳ­හන් කරමි.

“මේ ටික ඔබ­ටයි”

අනු­න්ගෙන් පොතක් ඉල්ලා­ගෙන බල­න්නට - ඔබට පුළු­ව­න්කම තිබේ නම් එය මහ ලැජ්ජා නැති­ක­මකි. අකෘ­ත­ඥ­ක­මකි. මත්පැන්, සිග­රැට් ආදී නුවු­මනා දේව­ලට රුපි­යල් සිය ගණන් නාස්ති කරන ඔබට පොතක් වෙනු­වෙන් රුපි­ය­ලක්, හමා­රක් විය­දම් කර­න්නට බැරිද? අනු­න්ගෙන් පිනට පොතක් ඉල්ලා­ගෙන බැලී­මෙන් එය ලියූ ලේඛ­ක­යාට ඔබෙන් ලැබෙන ධෛර්යය කුමක්ද? එහෙ­යින් මේ ලැජ්ජා නැති වැඩය නම් කිසි­වි­ටෙක නොකළ මැනවි.

මීට - පිය­දාස (1949 – 12 – 24)

මේ කාලයේ (1930, 1940, 1950, 1960) පොතක වැඩිම මිල රු. 5/= හෝ 7/= කි.

‘පිය­දාස මාමා’ මට තිළිණ කළ - නව­කතා හා කවි­පොත් ඔහු සිහි­පත් වීමේ සිහි­ව­ටන ලෙස සුරැ­කිව මම තබා­ගෙන සිටිමි.

මාදම්පේ
ඊබට් ෂෙල්ටන්

අදහස්