මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කැනේඩියානු පුරවැසි බෞද්ධ වැන්දඹු අවු. 50,​ 5' 7" කැනඩාවේ තරු 5 හෝටලයක උපාධිධාරී සූපවේදී රු. 500,​000 මාසික ආදායමැති මිලියන 100 ක වත්කම්,​ නිවාස 4,​ ඉඩම් හිමිය. කැනඩාවේ පදිංචියට කැමති විය යුතුය. වැන්දඹු දික්කසාද සැළකේ. ජනවාරියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ. ඊමේල් : c​a​p​t​a​i​n​_​p​r​a​d​e​e​p​2​0​1​1​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​,​ 0116472782568.
G123747

බස්නාහිර පළාත බොදු ගොවි වයස 42 කි. දේපල හිමිකම් ලක්ෂ 200 ට අධිකය. තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කරමින් පවතින පුතුට මසකට 70,​000 ට අධික වැටුපක් උපයන. සොයනුයේ රැකියාවක් නොකරන චාම් ගති පැවතුම් ඇති රූමත් චරිතවත් දියණියකි. 7 - 8 පාප නැති කේන්ද්‍ර ලියන්න. බස්නාහිර පලාත විශේෂයි.
G123521

හෝමාගම බොදු ගොවි 1982 ජනවාරි උපන් ප්‍රධාන පෙළේ පුද්ගලික ආයතනයක ස්ථිර රැකියාවැති සුරා සූදුවෙන් තොර නිවසක් හිමි පවුලේ බාල පුතුට ගුණගරුක දියණියක් මව සොයයි. රැකියා නොකරන අයෙක් විශේෂයි. (ශනි මංගල යෝග ඇත) කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. දු. අංක. 0112892558.
G123705

අදහස්