මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු,​ ගොවි වැදගත්,​ උගත් දෙමාපියන් තම 29 හැවිරිදි,​ රූමත්,​ චරිතවත්,​ 5' 6" උස,​ සුළු ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ගන්නා තම දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. කොළඹ ප්‍රධාන පාසැලක ඉගෙනුම ලැබූ ඇයට කොළඹින් නවීන මහල් නිවසක් සහ තවත් මුදල් සහ දේපල හිමිය. අප සොයනුයේ ඇයගේ නිවසේ පදිංචියට කැමති කරුණාවන්ත සහකරුවෙකි. කේන්ද්‍රය සමග විමසන්න. h​a​v​e​l​o​c​k​2​0​0​@​a​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m​
B123694

දකුණේ බොදු විශ්ව වැදගත් පවුලක 1989 උපන් කොළඹ වි. වි. උපාධිධාරී සහ පශ්චාත් උපාධිධාරී උස 5' රුවැති සිහින් සිරුරැති මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දියණියට සුදුසු සමග උගත් සහකරුවෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. කුලභේද නොසැලකේ. p​r​o​p​o​1​9​4​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B123597

විද්‍යාවේදී MSc ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගුරු වෘත්තියක 1983 පැහැපත් සිහින් 5'9" රුවැති නිවාස දේපල ඇති දියණියට උගත් චරිතවත් සහකරුවකු සොයනුයේ මහනුවර බොදු ගොවි රාජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරිවු පියාය. 0813840370 [email protected]
B123786

1989 ජුනී උඩරට බොදු ගොවි වැදගත් පවුල් පසුබිමකි. උස 5'4" මහනුවර ප්‍රධාන බාලිකා පාසැලක අධ්‍යාපනය ලබා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී හෙදි උපාධිය ලබා එහිම සේවය කරන ඉතා රූමත් ප්‍රියමනාප දියණියට ගැලපෙන වැදගත් ගුණගරුක පුතෙක් විශ්‍රාමලත් දෙමව්පියෝ සොයති. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ඉතා විශේෂයි. ශනි 7 සියලු තොරතුරු [email protected]
B123498

අදහස්