මායා­වාස | සිළුමිණ

මායා­වාස

ඉසබෙල් අයියන්දේ

පරිවර්තනය - ගාමිණී වියන්ගොඩ

මම දැන් වෛරය සොයමි. එහෙත් එය සොයාගන්නට නැත. කර්නල් ගාර්සියා සහ එවැනි වෙනත් අයගේ පැවැත්මේ අරුත වැටහෙත් ම මගේ වෛරයේ ගිනි සිළු නිවී යයි. මගේ සීයා ගැන, ක්ලාරා ආච්චි‍ගේ සටහන් සහ අම්මාගේ ලියුම් ගැන, 'තුන් මාරියාවේ' ගණන් පොත් සහ දැන් මේ මේසය මත ඇති තවත් බොහෝ ලියවිලි ගැන වැටහෙන විට, වෛරයකට ඉඩක් ඉතිරි නොවේ. පළි ගත යුතු හැම කෙනකුගෙන් ම පළි ගැනීම ඉතා දුෂ්කර ය.

හේතුව, මගේ පළි ගැනීමත්, එකම නිර්දය අභිචාරයේ තවත් කොටසක් විය හැකි බැවිනි. ඒ රුදුරු දම්වැල මා කැඩිය යුතුව තිබේ. මගේ කර්තව්‍ය, ජීවිතය යැයි මම සිතමි. මගේ මෙහෙවර වන්නේ වෛරය ඇද ගෙන යෑම නොව, මේ පිටු පිරවීම ය.

අදහස්