පාසල් ලීග් රග්බි සටන ලබන මස කරළියට | සිළුමිණ

පාසල් ලීග් රග්බි සටන ලබන මස කරළියට

ලාංකේය රග්බි පිටියේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වන පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය පෙබරවාරි අග සතියේ ආරම්භ වීමට නියමිතය. සුපුරුදු පරිදි මේ වසරේදීත් සිංගර් සමාගම මෙවර පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියට අත දී තිබේ. පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග සති පහක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙයි.


මෙවර පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියට කණ්ඩායම් 12ක් සුදුසුකම් ලබා තිබෙන අතර, එම කණ්ඩායම් ඒ කාණ්ඩයේ එක සහ බී කාණ්ඩයේ දෙක වශයෙන් අනුකාණ්ඩ දෙකක් යටතේ තරග වැදීමට නියමිතය.

මෙහිදී එක් අනුකාණ්ඩයක සිටින පාසලක් සිය කොටසේ සියලු පාසල් සමඟ ලීග් ක්‍රමයට තරග වදියි. ගෙවී ගිය වසරේ බී කාණ්ඩයෙන් පළමු සහ දෙවැනි අනුකාණ්ඩ යටතේ තරග කර ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගත් ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය මෙවර ඒ කාණ්ඩයෙන් තරග කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබේ. ඒ අනුව ‘ඒ 1‘ අනුකාණ්ඩයෙන් මලියදේව විද්‍යාලය තරග කරන අතර ‘ඒ 2‘ අනුකාණ්ඩය යටතේ විද්‍යා විද්‍යාලය තරග කරයි.

පසුගිය වසරේ කුසලාන ශූරයන් වූ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ‘ඒ 1‘ අනුකාණ්ඩයෙන් තරග කරන අතර, අනුශූරයන් වූ ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය ‘ඒ 2‘ අනුකාණ්ඩයෙන් තරග කරයි.
 

අදහස්