කුඩා තේ වතුහිමියෝ උපන් රටට ණය ගෙවති | සිළුමිණ

කුඩා තේ වතුහිමියෝ උපන් රටට ණය ගෙවති

2018දී උපයා දුන් විදේශ විනිමය රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ හතළිස් හතර දහස ඉක්මවයි

තේ වගාව අප රටට වැඩිම අපනයන ආදායමක් ගෙන දීමට සමත් වී ඇති ප්‍රධානතම අපනයන බෝගයකි. මහා පරිමාණ වතු සමාගම් පමණක් නොව කුඩා තේ වතු හිමියන්ද මෙරට තේ වගාව මෙරටට වැඩිම අපනයන ආදායමක් ගෙන දෙන අපනයන බෝගයක් ලෙස ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සදහා ප්‍රමුඛ වැඩකොටසක් ඉටු කර ඇත. මේ වන විට මෙරට සමස්ත තේ නිෂ්පාදනයෙන් 75.5%ක් වාර්ෂිකව නිපදවන්නේ කුඩා තේ වතුවලින් නෙළා ගන්නා තේ දළු අස්වැන්න නිසා බවද තහවුරු වී තිබේ.

වත්මන් රජයද මෙරට තේ වගාව හා කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා දී ඇත.ඒ අනුව මෙරට තේ වගාව සදහා රජය ලබා දුන් ප්‍රධානතම සහනයක් ලෙස පොහොර සහනාධාරය හැදින්විය හැකි වේ. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සතු දත්ත වලට අනුව තේ වගාව සදහා පොහොර සහනාධාරය ලෙස 2016 වසර ආරම්භයේ සිට 2018 වසරේ මුල් කාර්තුව දක්වා පමණක් රුපියල් මිලියන 2216 ක මුදලක් තේ වගාකරුවන් වෙත පිරිනමා තිබේ. මෙහිදී තේ වගාවේ නිරත කුඩා තේ වතු හිමියන් සදහාද මෙම පොහොර සහනාධාරය හිමි වුණු අතර ඔවුන්ට හිමිවුණු එකී පොහොර සහනාධාරය සෘජුවම එම කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට බැර කරන ලදී.

මීට අමතරව කුඩා ප්‍රමාණයේ තේ වතු වලින් නිසි ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි එම කුඩා තේ වතුවල වගා සංවර්ධන කටයුතු සඳහාද වගා සහනාධාර මුදල් ලබා දීමට කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කටයුතු කර තිබුණි. පසුගිය වසර කීපය තුළ තේ නැවත වගාකිරීම, වගා නොකළ ඉඩම්වල අලුතෙන් වගා කිරීම සහ පවතින තේ ඉඩම්වල පාලු සිටුවීම (වගා පුනරුත්ථාපනය) ඇතුළු තේ වගා සංවර්ධන කටයුතු රැසක් සදහා එලෙස වගා සහන හිමිවුණු අතර ඒ අනුව 2016 වසරේ සිට 2018 දක්වා ගත වුණු වසර තුනක කාලය තුළදී පමණක් එතෙක් තේ වගා කර නොතිබුණු ඉඩම් අක්කර 8359ක ප්‍රමාණයක අලුතෙන් තේ වගා කිරීම සදහාද හැකියාව ලැබී තිබේ. එහිදී 2016 වර්ෂය තුළ තේ ඉඩම් අක්කර 2153ක් ද 2017 වර්ෂයේ තේ ඉඩම්අක්කර 2459 ක් හා 2018 වර්ෂයේ තේ ඉඩම් අක්කර 3747ක්ද වශයෙන් පසුගිය වසර තුනක කාල පරිච්ඡේදය තුළ මෙලෙස අක්කර 8359ක ප්‍රමාණයක් මෙලෙස මෙරට තේ වගාව සඳහා අලුතෙන් එක් වී තිබේ.

මෙරට තේ වගාව නව මානයක් හා ඉසව්වක් වෙත ගෙන යාමේ අරමුණින් මෙවැනි සහන ලබා දෙන අතරම ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ආපදා නිසා විනාශ වී ගිය තේ වගාවන් සඳහාද පැකිළීමකින් තොරව අවශ්‍ය සහන ලබා දීමට රජය කටයුතු යෙදීය. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්තා පොත්වල දැක්වෙන අන්දමට 2017 වසරේ බල පෑ ගංවතුර ආපදා තත්ත්වය නිසා රත්නපුර,ගාල්ල, මාතර, සහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කයන් හී තේ වගාවට සිදුවූ හානිය වෙනුවෙන් එම හානිය විධිමත් සොයා බැලීම් වලින් පසු තක්සේරු කර පීඩාවට පත් කුඩා තේ වතු හිමියන් 12022ක පිරිසකට රුපියල් මිලියන 228ක මුදලක් කඩිනම් සහන සැලසීම වෙනුවෙන් වන්දි ලෙස ගෙවා ඇත.

තේ වගාවේ උන්නතිය සදහා මෙවනි සාධනීය පියවර රැසක් ගෙන් තිබුණද එම පියවර කිසිවක් අපතේ ගිය උත්සාහයන් නොවේ යැයි තේ කර්මාන්තය පිළිබද තීරණ ගන්නා තේ බලධාරීන්ගේ අදහස වී තිබේ. විශේෂයෙන්ම කුඩා තේ වතු හිමියන් ශක්තිමත් කිරීම සදහා ගෙවී ගිය වසර තුනකට ආසන්න කාලය තුළ වත්මන් රජය ගනු ලැබූ තීන්දු හා තීරණ නිසා පසුගිය 2018 වසරේ දී පමණක් රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ හතළිස් හතර දහසක විදේශ විනිමයක් කුඩා තේ වතු වලින් පමණක් උපයා ගැනීමටද අපේ රට සමත්කම් දක්වා තිබේ.මෙය පැහැදිලිවම කුඩා තේ වතු හිමියන් මෙරටට ලබා දුන් ජයග්‍රහණයක් ලෙස කිසිදු පැකිළීමකින් තොරව හදුන්වා දිය හැකි අතර ඉදිරියේදීද ඔවුන් තම රට වෙනුවෙන් මෙලෙස යුතුකම් ඉටු කරනු ඇතැයි යන්න බලධාරීන්ගේ මෙන්ම ආර්ථික විශේෂඥයන්ගේද ප්‍රාර්ථනය වී තිබේ.

අදහස්