කොළඹ නගරයේ දැවැන්තම එක්දින මංගල උත්සව ප්‍රදර්ශන අවස්ථාව දැකගන්න | සිළුමිණ

කොළඹ නගරයේ දැවැන්තම එක්දින මංගල උත්සව ප්‍රදර්ශන අවස්ථාව දැකගන්න

කොළඹ නගරයේ සිනමන් සිටි හෝටල් ද්විත්වය වන සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හා සිනමන් ලේක්සයිඩ් එක්ව පවත්වනු ලබන ඔබ මෙතෙක් අත් නොවිඳි ආකාරයේ මංගල උත්සව ප්‍රදර්ශන අවස්ථාවකි. ඔබේ ජීවිතයේ වැදගත්ම අවස්ථාව වන මංගල දිනය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් පිළිබඳව දැක බලා ගනිමින් විශිෂ්ට දැනුමක් මෙහිදී ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.

මෙම සුඛෝපභෝගී හෝටල් සංකීර්ණ ද්විත්වය තුළ පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු මතකයේ රැඳෙන මංගල අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගැනීමට විවාහ අපේක්ෂිත යුවලවල් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට 2019 පෙබරවාරි මස 10 වැනි දින ඉතාමත් සුවිශේෂ මෙහොතක් වනු නොඅනුමානය. මෙම ප්‍රදර්ශනය පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 10.00 දක්වා උදෑසන හා සන්ධ්‍යා කාලසීමා දෙකේදීම පැවැත්වෙන අතරල හෝටල් ද්විත්වයෙහි කළමනාකාරීත්වය අපේක්ෂා කරන පරිදි මේ සඳහා 1000කට අධික විවාහ අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වනු ඇත.

මෙදින සිය මංගල උත්සව මෙම හෝටල් ද්විත්වයේදී පැවැත්වීම ස්ථිර කරමින් අදාල ගාස්තුවෙන් 50%ක් ගෙවනු ලබන විවාහ අපේක්ෂිත යුවලවල් වෙත ඇදහිය නොහැකි 50% වට්ටමක් (කොන්දේසි සහ නියමවලට යටත්ව) හිමිවීම මෙම ප්‍රදර්ශනයෙහි ඇති ආකර්ෂණීයම අවස්ථාව වනු ඇත.

මංගලෝත්සව සංවිධාන ක්‍රියාවලියේ නිරත ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන 25කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිතය.

අදහස්