රටේ දේශපාලන හා ආර්ථික ස්ථාවරභාවයේ වැදගත්කම ගැන ජෝන් කීල්ස් සභාපති කියයි | සිළුමිණ

රටේ දේශපාලන හා ආර්ථික ස්ථාවරභාවයේ වැදගත්කම ගැන ජෝන් කීල්ස් සභාපති කියයි

පසුගිය කාලයේදී මෙරට දකින්නට ලැබුණු දේශපාලන උච්ඡාවචනයන් හා අස්ථාවර තත්ත්වය මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පැමිණ ඇති බවත් රටක ආර්ථික හා ව්‍යාපාර වර්ධනය උදෙසා දේශපාලනික ස්ථාවරභාවය හා ප්‍රතිපත්තිවල අඛණ්ඩතාවය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බවත් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී හි සභාපති ක්‍රිෂාන් බාලේන්ද්‍ර මහතා සදහන් කරයි.

2018 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී හි මූල්‍ය ප්‍රකාශය නිකුත් කරමින් එම මූල්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි ඇතුලත් සභාපතිවරයාගේ විමර්ශන වාර්තාවට අදහසක් එක් කරමින් ක්‍රිෂාන් බාලේන්ද්‍ර මහතා මේ බව සටහන් කර ඇත.

මෙම මූල්‍ය වාර්තාවේ දැක්වෙන අන්දමට පසුගිය වසරේ අවසන් කාර්තුව තුළ දී ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සමස්ත ආදායම 17% ක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගෙන තිබෙන අතර එය රුපියල් බිලියන 36.55 ක් ලෙසද දක්වා තිබේ. ඊට අමතරව 2018/19 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු මාස 09 තුළ දී ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් සමූහය උපයා ඇති ආදායම රුපියල් බිලියන 99.28 ක් ලෙස දැක්වෙන අතර එය පූර්ව මූල්‍ය වර්ෂයේ අදාළ කාලපරිච්ඡේදයට වඩා 13% ක වර්ධනයක් බවද දක්වා තිබේ.

 

අදහස්