සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට වසර 36යි | සිළුමිණ

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට වසර 36යි

ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මේ ජනවාරි 19 වන දිනට 36 වන සංවත්සරය සමරනු ලබයි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් උත්තරීතර අරමුණු පෙරදැරිව 1983 වර්ෂයේ ජනවාරි 19 දින සමාරම්භ කරනු ලැබූ සංවර්ධන ලොතරැයි මධ්‍යස්ථානය එතැන් සිට අද දක්වා පසු කළ 36 වසරකට වැඩි කාලය ඇතුළත පැමිණි සංදිස්ථානයන් සේම බිහිකළ ජයග්‍රාහකයන් අපමණය. මෙරට ජනතාව ලොතරැයියක් වෙනුවෙන් වියදම් කරන්නාවූ රුපියල් විස්ස නැවතත් ඔවුන් අතරටම ගෙන යන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මෙරට බොහෝ ජීවිත එක් රැයින් වාසනාවන්ත කරන අතරම රට වෙනුවෙන් සෞඛ්‍යමය සහ අධ්‍යාපනික මෙහෙවරක යෙදේ.

ජනාධිපති අරමුදල සහ මහපොළ භාරකාර අරමුදල මගින් රුපියල් මිලියන 2.2 බැගින් මුදල් ආයෝජනය කර මේ මණ්ඩලය ආරම්භ කරන්නේ ජනාධිපති අරමුදලේ හා මහපොළ අරමුදලේ මූල්‍ය පදනම ශක්තිමත් කිරීමේ පරම අපේක්ෂාවෙනි. ඒ අනුව ජනාධිපති අරමුදල හා මහපොළ භාරකාර අරමුදල වෙනුවෙන් තම ලාභාංශ පරිත්‍යාග කරන එකම රාජ්‍ය ආයතනය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයයි. සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරම්භයේදී සංවර්ධන ලොතරැයි මධ්‍යස්ථානය ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ අතර අනතුරුව සංවර්ධන ලොතරැයි භාරය බවට 1993 දී පත්කරන ලදී. 1997 අගෝස්තු 12 වැනිදා 1997 අංක 20 දරණ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල පනත මඟින් මෙම භාරය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බවට පරිවර්තනය කරන ලදී.

දිනෙන් දිනම රට වෙනුවෙන් ලබාදුන් දායකත්වය තීව්‍ර කරමින් ඉදිරියට පැමිණි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය 1983 සිට 2018 දක්වා කාලය තුළ ජනාධිපති අරමුදල සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ලබා දුන් නොමසුරු දායකත්වය රුපියල් 24,784,893,732 කි. ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා සරසවි දූ පුතුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය උදෙසා ලබාදුන් මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය 289137කි. 2018 වර්ෂයේදී පමණක් ජනාධිපති අරමුදල වෙනුවෙන් ලබාදුන් දායකත්වය කෝටි 200 කි.

අදහස්