කාගීල්ස් ෆුඩ් සිටි මඟින් සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ අවස්ථාව | සිළුමිණ

කාගීල්ස් ෆුඩ් සිටි මඟින් සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ අවස්ථාව

මෙරට ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ ප්‍රමුඛයා වන සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම සහ කාගීල්ස් බැංකුව ඇති කර ගත් නවතම ගිවිසුමට අනුව සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ වාරික දිවයින පුරා පිහිටි 350 කට අධික කාගීල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛා මගින් ගෙවීමේ අවස්ථාව රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට උදා වී තිබේ.

කාගිල්ස් බැංකුව විසින් ලබාදී තිබෙන ‘කාගිල්ස් කෑෂ්’ මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර වසරේ දින 365 පුරාම උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ වාරික කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛා වෙත මුදල් වලින් ගෙවීමේ අවස්ථාව රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට හිමි වේ.

මෙහිදී, රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන් කළ යුත්තේ කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවල තිබෙන කාගිල්ස් බැංකුවේ තැන්පතු රිසිට්පත සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ නමට ලියා තම රක්ෂණ ඔප්පුවේ අංකයද සඳහන් කරමින් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවේ මුදල් අයකැමි වෙත අදාළ මුදල් ගෙවීමයි. මෙමගින් ඉතාමත් පහසුවෙන් රක්ෂණ වාරික මුදල් ගෙවීමේ අවස්ථාව සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට ලැබෙන අතර දිවයින පුරා පිහිටි රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ මධ්‍යස්ථාන ප්‍රමාණය මෙමගින් වැඩිවනු ඇත.

මීට අමතරව, සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුමක් අනුව දිවයින පුරා පිහිටි තැපැල් කාර්යාල 600කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ උප තැපැල් කාර්යාල 3,400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මගින් රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ අවස්ථාව ද සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට හිමිවී ඇත.

සිය රක්ෂණ වාරික මුදල් ගෙවීමට සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට විකල්ප අවස්ථාවන් ගණනාවක්ම තිබේ. ශාඛාවකට ගොස් හෝ සමාගමේ අලෙවි නියෝජිතයෙකු හරහා ජංගම Point-of-Sale (mPOS) යන්තරමාගයක් තුළින් ගෙවීමට අමතරව අන්තර්ජාලය තුළින්, බැංකු හෝ ණයපත් අයිරාවක් මගින්, ඩයලොග් ඊසි කෑෂ් තුළින් සහ මොබිටෙල් Mcash සේවාව තුළින් ඔවුන්ට වාරික මුදල් ගෙවීමේ අවස්ථාව ඇත.

---------

ඩොලර් මිලියන 7.54ක ආයෝජන ව්‍යාපෘති හතරකට අස්සන්

මෙරට ආර්ථිකයේ සුබදායී වර්ධනයක් පිළිබඳ නැවුම් බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 7.54ක නව ව්‍යාපෘති හතරක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හා පෞද්ගලික සමාගම් කීපයක් පසුගියදා නව ආයෝජන ගිවිසුම්වලට එළඹුණි.

අරිහරා ලංකා ඩ්‍රීම්, පික් පැක් පාක්, ෆැන්ටාසියා නැරෝ ෆැබ්රික්ස් සහ ඉන්ට්ෆාම් යන පෞද්ගලික සමාගම් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය එලෙස නව ආයෝජන ගිවිසුම් සඳහා එළෙඹුණු අතර ආයෝජන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චම්පිකා මලල්ගොඩ මහත්මියත්, අදාළ ආයෝජන මෙරට තුළ සිදු කිරීමට කටයුතු කරන එම ව්‍යාපෘතිවල නියෝජිතයෝත් මෙම ගිවිසුම්වලට අත්සන් තබන ලදී.

මෙම ව්‍යා‍පෘති අතර ප්‍රධානතම ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අරිහරා ලංකා ඩ්‍රීම් පෞද්ගලික සමාගම සමඟ අත්සන් කරන ලද ආයෝජන ගිවිසුම හඳුන්වා දිය හැකි අතර එමඟින් දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ කාමර 36කින් යුත් තරු හතරේ හෝටලයක් ඉදි කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ. එම ව්‍යාපෘතිය ජපාන ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් වන අතර එහි දී සිදු කිරීමට නියමිත ආයෝජනය පමණක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.85ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

අදහස්