කැලණි කේබල්ස් වෙතින් Kelani Breezer විදුලි පංකා | සිළුමිණ

කැලණි කේබල්ස් වෙතින් Kelani Breezer විදුලි පංකා

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ආරක්ෂිත විදුලි රැහන් වෙළඳනාමය වන කැළණි කේබල්ස් PLC සමාගම, තම නිෂ්පාදන පෙළ තවදුරටත් පුළුල් කරමින් KelaniBreezer නමින් විශිෂ්ට නිමාවකින් හා අලංකාර හැඩයකින් යුත් විදුලි පංකා පෙළක් මෙරට වෙළෙඳපොලට පසුගියදා හඳුන්වා දුණි.

විදුලි පංකා හා විදුලි උපකරණ නිපදවීමෙහි ලොව ප්‍රමුඛතම සමාගමක් වන ඉන්දියාවේ Havells විසින් කැළණි කේබල්ස් සමාගම වෙනුවෙන්ම නිපදවන මෙම KelaniBreezer විදුලි පංකා සුවිශේෂී විශේෂාංග රැසකින් සමන්විත වූවකි. තවද ලෝක ප්‍රකට Havells නිෂ්පාදන ලොව පුරා රටවල් 50කට වැඩි සංඛ්‍යාවක අලෙවිකිරීමද විශේෂත්වයකි. එමෙන්ම ඒ අතර අවම විදුලි වෝල්ටීයතාවක් යටතේ වූවද නිසි ලෙස කිරන ක්‍රියාත්මකවන මෙම KelaniBreezer විදුලි පංකා සඳහා දෙවසරක පූර්ණ වගකීමක් පිරිනැමේ. එමෙන්ම එම විදුලි පංකාවල තවත් සුවිශේෂත්වයක් වන්නේ එහි වූ Safety Chain මගින් යම් හෙයකින් පංකාව ගැලවී ගියද එය පහළට නොවැටීමය. සුළං පෙතිවල නියමිත ආනතය තිබීමෙන් කදිම සුළං සැපයුමක් සහතික කෙරේ.

අදහස්