ව්‍යවසායකයන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවක් | සිළුමිණ

ව්‍යවසායකයන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවක්

දිවයින පුරා විසිරී සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ තොරතුරු කඩිනමින් ලබා ගැනීම, එම තොරතුරු ගොනු කර ගැනීම සහ එකී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට සිය ව්‍යාපාර පහසුවෙන් කරගෙන යෑමට අවශ්‍ය පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යවසායකයන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපිත කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙතෙක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවක් මෙතෙක් නොතිබූ අතර එම අඩුව සපුරමින් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාව ස්ථාපිත කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට අයත් ව්‍යවසායකයන්ගේ තොරතුරු මෙලෙස පරිගණක ගත කර ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවකට ගොනු කර ගැනීම මගින් ව්‍යවසායකයන් අතර වෙ‍ෙළඳපොළ තොරතුරු ලබාගැනීම, තාක්ෂණික දැනුම හුවමාරුකර ගැනීම, බැංකු කටයුතු පහසු කරගැනීම ආදි කටයුතු ඉතා පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව සිදු කර ගැනීමට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට අවස්ථාව උදා වී ඇති අතර තොරතුරු ගොනු කර ගැනීම හා හුවමාරු කර ගැනීම සාර්ථක ලෙස සිදු කිරීම සඳහා ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය අති නවීනතම තාක්ෂණයද යොදා ගෙන තිබේ.

 

අදහස්