උණුසුම වැඩි වේ | සිළුමිණ

උණුසුම වැඩි වේ

මේ දිනවල පවතින දැඩි උණුසුම හේතුවෙන් ශරීරයේ පවතින ජලය ඉවත් වී විජලන තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන හා ප්‍රචාරණ අධ්‍යක්ෂිකා විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන මහත්මිය පවසයි. එනිසා දැඩි සූර්යතාපයෙන් ආරක්ෂා වීමට හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නා ලෙස ඇය පවසයි.

ළාපැහැති, ළිහිල් ඇඳුම් භාවිත කිරීම, හිස හොඳින් වැසෙන හිස් වැසුම්, කුඩ, අව්කණ්ණාඩි, හිරු ආවරණ ආලේප භාවිතය ඒ සඳහා යෝග්‍ය වේ. එසේම එළිමහනේදී සෙවණ සහිත ස්ථානවල රැඳී සිටීමත්, දරුවන් විවිධ ක්‍රියාකරකම් සඳහා එළිමහනේ නොරැඳවීමත්, හැකි සැම විටම සිසිල් ජලයෙන් ඇඟපත සේදීමත්, රාත්‍රී නිදාගන්නා විට ජල බඳුනක් විදුලිපංකාව අසලින් තබාගැනීමත්, වැඩිපුර ඩහදිය පිට වන්නේ නම් ලවන ගතිය අඩු විය හැකි බැවින් ජීවනී ලබාදීමත් යෝග්‍ය වන අතර, පිපාසය දැනෙන තුරු නොසිට හැකි සෑම විටකම ජලය පානය කරන ලෙසත්, මූත්‍ර කරන වාරයක් පාසා ජලය පානය කරන ලෙසත්, අධික පැණිරස බීම වර්ග පානය නොකරන ලෙසත්, දරුවන් පාසල් යන විට වතුර වැඩි ප්‍රමාණයක් යැවීමට වගබලාගන්නා ලෙසත්, දවසට කිහිප වතාවක් සිසිල් ජලය ස්නානය කරන ලෙසත් වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන කියා සිටී.

Comments