නිවාස සහ ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩම්

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

දෙහිවල පැපිලියාන පාර No. 5,​ පළමුවන පටුමග පර්චස් 12.5 කි. පර්ච් 1 මිලියන 3 (3 million) වැඩිම ඉල්ලුමට. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0777-661111.
024869

නුගේගොඩ සහ රාජගිරියෙහි නිවාස 3 ක් සහ පර්චස් 35 ක් විකිණීමට. ලාල් - 0714270187.
024709

පාදුක්ක වේරගල භාවනා මධ්‍යස්ථාන පාරේ 1 1/​2 km ඇතුලට පර්. 15 ක ඉඩම සහිත කුඩා නිවස ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත. ලක්ෂ 25. දු.ක. 0764833214.
025353

බොරලැස්ගමුව හන්දියට මී.600 මහරගම පාරට මී.50 පර්. 9.5 වටතාප්පය කාමර 3 වැසිකිළි 03 ගරාජය බුදුමැදුර සීලින් වහළ අඩි 10 පාර බ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යයි. ලක්ෂ 97. 076-2744039.
024946

රත්මලාන සොයිසාපුර,​ 2 බී මාදිලිය මහල් නිවසක් ලක්ෂ 43 හා ලක්ෂ 48. 0112632916.
025899

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

නාරම්මල දම්පැලැස්ස හන්දියේ මීගමුව පාරට මුහුණලා පර්චස් 40 නිවස සහිත ඉඩම විකිණීමට තිබේ. විමසීම් 0777526292,​ 0718299863
024642

ගේ දොර ඉඩකඩම් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීම

මහනුවර තැන්නේකුඹුර ගුඩ්හෝප් මාවතේ ජලය විදුලිය සහිත පර්චස් 08 සහ පර්චස් 40 හදිසියකට විකුණමි. 0776665945
025140

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

බණ්ඩාරවෙල හීල්ඔය පාර නල ජලය,​ විදුලිය,​ අඩක් නිම කළ නිවස සහිත පර්. 25 ඉඩම. නගරයට 2km. මැදි මහ විදුහලට 400m. ලක්‍ෂ 15/​-. 0777-383533.
024906

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - මාතර දිස්ත්‍රික්කය

මාතර රාහුල පාරේ රාහුල විද්‍යාලය යාබඳ පර්චස් 15 නිදන කාමර තුනක නිවස විකිණීමට මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අංකය SMS කරන්න. +61404907812 ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට භාවිත කළ හැකිය. s​i​n​h​a​j​a​5​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
025094

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

කාමරයක්,​ කෑම කාමරයක්,​ මුළුතැන්ගෙය වැසිකිළිය/​ නාන කාමරය,​ ශිෂ්‍යාවන් 02. යුවලක්,​ අංක. 24/​3,​ සමගි මාවත,​ කවුඩාන,​ දෙහිවල. 0718-024374. රු. 30,​000/​-. තැරැව්කරුවන් අනවශ්‍යයි.
024321

කෝට්ටේ රජමහා විහාර පාරේ තෙමහල් නිවසක් කුලියට කාමර 03,​ බාත්රූම් 3 යි. සාලය,​ පැන්ට්‍රිය හා රූෆ් ටොප් ඇතුළත්ය 0779986080,​ නිවසකට හෝ ව්‍යාපාරයකට.
026172

නුගේගොඩ කන්දවත්ත පාර නිදන කාමර 02 වායුසමීකරණ යාබද නානකාමර විසිත්ත කාමරය පැන්ට්‍රිය රෝලර් දොර සහිත ගරාජය සියලු පහසුකම් ඇති බිම්මහල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය,​ නුගේගොඩ නගරයට ආසන්නයි. අමතන්න. 011-2810238,​ 077-9546446.
024369

ගේ දොර ඉඩකඩම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

කඩවත නගරයෙන් ඇනෙක්සියක් කුලියට දීමට ඇත. (උඩු මහල) අමතන්න. 0772721269.
024305

අදහස්