අය-වැය 2019 | සිළුමිණ

අය-වැය 2019

ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වූ හැටි

* ගම්පෙරළියට රු. මිලියන 48,000ක්

* මොරගහකන්ද - කළුගඟ ව්‍යාපාරයෙන් ජල හිඟයට විසඳුම්

* පේසාලේ හා පේදුරුතුඩුවේ නව ධීවර වරාය 2කට රු. මිලියන 1,300ක්

අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන වරම්

* විශ්වවිද්‍යාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට රු. මිලියන 25,000ක්

* කුලියාපිටිය හා රත්නපුර රෝහල්වලට නව මහාචාර්ය ඒකක

* රුහුණු සරසවියට සම සෞඛ්‍ය පීඨයක්

* ජ'පුර සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨයට නවීන තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයක්

* රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධි ලබන්නට My Future නමින් පොලී රහිත ණය

කලාවට, ආගමට නව ප්‍රවේශයක්

* ආගමික ස්ථාන පුනරුත්ථාපනයට මුදල් දෙගුණ කෙරේ

* මඩු පල්ලිය සංවර්ධනයට රු. මිලියන 200ක්

* කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණ ප්‍රචාරයේදී රු. 5000 දක්වා බදු නිදහසක්

ජනතාවට සෞඛ්‍ය සම්පන්න හෙටක්

* රෝහල, සෞඛ්‍ය නඟාසිටුවන්නට රු. මිලියන 24,750ක්

* රෝගි සත්කර සම්බන්ධීකරණ ක්‍රමවේදයක් සඳහා රු. මිලියන 1,625ක්

* සුවසැරියට අලුතින් මූලික නැවැතුම් ස්ථාන 300ක්

* රෝහල් 45ක රුධිර කාන්දුකරණ මධ්‍යස්ථාන සඳහා රු. මිලියන 500ක්

* ආධුනික හෙදියන් සඳහා රු. 15,000ක මාසික වැටුපක්

* අයාලේ යන සුනඛයන් වන්ධ්‍යකරණයට රු. මිලියන 100ක්

* පවුල් ලක්ෂ 2කට පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරා-ලන්නට ප්‍රජා ජල අබිමන්

අධ්‍යාපනයේ නව හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්

* පෙරපාසල් ගුණාත්මකව ඉහළට

* ග්‍රාමීය පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ කිරි වීදුරුවක්

* දමිළ මාධ්‍ය ගුරු පුහුණුවට රු. මිලියන 400ක්

* පාසල් නවීකරණයට රු. මිලියන 32000ක්

* උසස් පෙළ ඉහළින්ම සමතුන්ට SEE මඟින් විදේශ ශිෂ්‍යත්ව රු. මිලියන 500ක් 2019දී සිසුන් 14ක් හා 2020දී සිසුන් 28ක්

සිත් ඇදගන්නා නගර

* සුඛිත පුරවර වැඩසටහනට තවත් රු. මිලියන 2,000ක්

* ප්‍රජා මූලික හරිත සමාජ (Green Clubs) සඳහා රු. මිලියන 450ක්

* කොළඹ නගර අලංකරණ සඳහා රු. මිලියන 1,000ක්

* යාපනය පැරණි නගරශාලාව නවීකරණයට රු. මිලියන 700ක්

* තිරසර නාගරික ව්‍යාපෘතියට රු. මිලියන 2,000ක්

* නාගරික පුනර්ජීවන වැඩසටහන යටතේ නිවාස එකක 5000ක් වෙනුවෙන් රු. මිලියන 8000ක්

නිවාස ප්‍රශ්නයට විසඳුම්

* සැමට මූලික සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වෙනුවෙන් රු. මිලියන 4,000ක්

* අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳීමට රු. මිලියන 24,500ක්

* උතුරු-නැ‍ඟෙනහිර ගඩොළු නිවාස 15,000ක් වෙනුවෙන් රු. මිලියන 4,500ක්

* නව යුවළකට අලුතින් නිවාසයක් තනාගන්නට රුපියල් කෝටියක නිවාස ණයක්

* විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට ‘සිහින මාළිගා‘ රු. මිලියන 10ක ණයක් වසර 15කින් ගෙවීමට

* ආපදාවන්ට ලක් වූ නිවාස ගොඩනැංවීමට රු. මිලියන 20,000ක්

* මැදි ආදායම්කරුවන්ට 6%ක පොලියක් සහිතව Home Sweet Home සහණදායි ණයක්

රජයේ සේවකයන්ට, විශ්‍රාමිකයන්ට, කාන්තාවන්ට, හමුදාවලට නව බලාපොරොත්තු

* විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉක්මනින් ඉවත් කරන්නට රු. මිලියන 12,000ක්

* ත්‍රිවිඩ හමුදා දිමනා වැඩි කරන්න රුපියල් මිලියන 1,175 ක්

* කාන්තවන්ට දරු ප්‍රසූතියේදී විශේෂ සහන

* කාන්තාවනට නම්‍යශීලි වැඩ කරන වේලාවන්

* විශේෂ හැකියා සහිත පුද්ගල දීමනාව රු. 3,000 සිට 5,000 දක්වා ඉහළට

* ජූලි 1 වැනිදා සිට රජයේ සේවකයන්ට රු 2500ක මාසික දීමනාවක්

* සමෘද්ධියට රු. මිලියන 50,000ක්

* කුඩු සිරකරුවන් වෙනුවෙන් kibbutz වර්ගයේ ගොවිපළ දෙකක් සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක්

* බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට ජීවන කුසලතා නංවන පුහුණු ආයතනයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 50ක්

* සමෘද්ධි හිමිකම තවත් ලක්ෂ 6කට

කෘෂි ආර්ථිකයේ දියුණුව

* හම්බන්තොට, කුරුණෑගල, පුත්තලම, රත්නපුර

හා කෑගල්ල ට කෘෂි ආර්ථික උද්‍යාන

* සත්ත්ව පාලනය ඉහළ නැංවිමට දිරි සවිය ණය

යෝජනා ක්‍රමය පුළුල් වෙයි

* රබර් වගාව දිරිමත් කරන්නට රු. මිලියන 800 ක්

* කුරුදු කර්මාන්තය නැංවීමට බලපිටිය,

කොස්ගොඩ කුරුදු පුහුණු ආයතන වැඩි දියුණුව

* වාරි ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය හරහා කෘෂි පවුල්

21,000 කට සෘජු ප්‍රතිලාභ

* ධීවරයින්ට ‘ රන් අස්වැන්න‘ ණය යෝජනා

ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිලාභ රැසක් ප්‍රවාහනයේ විප්ලවීය වෙනසක්

* බස් රථ තොරතරු දැනගන්න මෝබයිල් ඇප්-එකක්

* මාලබේ - කොටුව සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතියට රු. මිලියන 5,000ක්

* ග්‍රාමීය පාරවල් ගොඩනැංවීමට රු. මිලියන 10,000ක්

* කුඩා ට්‍රක් රථ මිල පහළට

අය-වැය හිඟය පියවන අයුරු

* සමස්ත අය-වැය හිඟය රු. බිලියන 685

* මුළු දේශීය මූල්‍ය ණය රු. බිලියන 630

* මුළු විදේශීය ණය රු. බිලියන 55

සංචාරක ආකර්ෂණයට ප්‍රවේශයක්

* ශ්‍රි ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කාමර 5 ටවැඩි හෝටල්වලට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෙන් කරවා ගැනීමේ පහසුකම්

*සංචාරක කලාපවල පොදු පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, මධ්‍යම සංස්කාතික අරමුදල මඟින්

*ශිෂ්‍ය විදේශීය සංචාරකයින්ට මෙරට ජාතික උද්‍යාන හා සංස්කෘතික ස්ථානවලට

පිවිසීමේදි 50% ක ගාස්තු අඩු කිරීමක් රට ගොඩනඟන්න බදු මිල ඉහළට

* ඉලෙක්ට්‍රොනික් වාහන මිල රු. 175,000කින් පහළට

* වාහන මිල ගණන් ඉහළට - 800cc හයිබ්‍රිඩ් වාහන මිල 175,000 කින්, 1500cc අඩු හයිඩ්බ්‍රිඩ් වාහන ලක්ෂ 5කින්, 800cc අඩු පෙට්‍රල් වාහන ලක්ෂ 2.5කින්, 1500cc අඩු පෙට්‍රල් වාහන ලක්ෂ 5කින්

* සිගරැට්ටුවක් රු. 5කින් ඉහළට

* මෝටර් රථ වාහන නිෂ්පාදන හා අනයන බදු සංශෝධන

* ත්‍රිරෝද රථ මිල රු. 60,000කින් ඉහළට

* පාස්පෝට් එක්දින සේවාව රු. 5,000කින් හා සාමාන්‍ය සේවාව රු. 500කින් ඉහළට

* මෝටර් රථ විශේෂ අංක තහඩු ගාස්තු ලක්ෂ 10කින් ඉහළට

* ගල් අරක්කු හැර අනෙකුත් අරක්කු හා බියර් මිල ඉහළට

* 2016 සිට සංශෝධනය නොවූ සියලු ගාස්තු 15%කින් ඉහළට

* කාර්යබහුල වේලාවන්හි අධිවේගි ගාස්තු රුපියල් 100කින් ඉහළට

* කැසිනෝ බදු ඉහළට

* රේගු ආනයන බදු සංශෝධනයට

ගෝලීය වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශයක්

* ශ්‍රි ලාංකික ව්‍යවසායකයින්ට ඉන්දීය හා චීන

වෙළෙඳ පොළට පිවිසීමේ ක්‍රමෝපායන් සැකසීම

* නව නිපැයුම් හා තාක්ෂණයන්ට උදවු කිරීමට

නව නිපැයුම් වැඩ සටහනට රු. මිලියන 50 ක්

* බිංගිරිය හා වගවත්ත කර්මාන්තපුර පහසුකම් වැඩි

දියුණුවට රු. මිලියන 500ක්

* කන්කසන්තුරේ, නැ. මන්තායි, පරන්තන්, කොන්ඩාච්චි, කින්නියා, සමන්තුරේ හා ත්‍රිකුණාමලය නව කර්මාන්තපුර සඳහා රු. මිලියන 1000 ක්

රජයේ ඉලක්කය වසරේ සමස්ත අය-වැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 4.4% දක්වා අඩු කරගැනීම

- සුභාෂිණි ජයරත්න

අදහස්