ආයතනයට සේවකයකු ගළපා ගන්නේ මෙහෙමයි | සිළුමිණ

ආයතනයට සේවකයකු ගළපා ගන්නේ මෙහෙමයි

මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම මඟින් ඉහත කර්ත්‍යව ආරම්භ වන අතර ආයතනයට අවශ්‍ය සේවක පිරිස තීරණය කළ යුතුය. රැකියා විස්තරයේ සඳහන් වි ඇති ආකාරයට, ආයතනයේ සංස්කෘතියට ගැළපෙන දැනුම, නිපුණතා හා ආකල්පවලින් යුතු අයදුම්කරුවකු සෙවිය යුතුය. මෙම ක්‍රියාදාමය ඉතා වගකිමකින් හා අවබෝධයකින් යුතු කාර්යයකි. මක් නිසාද යත් මානව සම්පත් කළමනාකරණයෙහි පරමාර්ථය වන්නේ “නිවැරැදි පුද්ගලයා, නිවැරදි රැකියාවට, නිවැරැදි කාල පරිච්ඡේදය තුළ බඳවා ගැනීමයි.

මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය ආරම්භ වනුයේ තම ආයතනයේ පවතින ඇබෑර්තුව දැන්වීමක් බවට පළ කිරීම තුළිනි. මේ සඳහා වෙබ් අඩවිය, පුවත්පත්, සඟරා සහ විශ්වවිද්‍යාල තුළට ගොස් බඳවා ගැනීම තෝරාගත හැකිය. තවද රැකියා එජන්සි මගින්ද හොඳ අයදුම් කරුවන් ආකර්ෂණය කර ගත හැකිය. මෙම ඇබෑර්තු පළ කිරීම ඉතා වැදගත් කරුණක් වන්නේ ආයතනයට බඳවා ගන්න සේවකයා මෙම ඇබෑර්තුව පළ කිරීමෙන් ලැබෙන අයදුම්පත්වලින් තෝරා ගැනීම නිසාවෙනි.

ලැබුණු අයදුම්පත් තෝරා වෙන්කර ගැනීමෙන් පසුව ලිඛිත හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් අයදුම් කරුවන් තෝරාගත හැක. දශක කිහිපයකට පෙර රැකියාවක් සොයාගැනීමේදී දැනහැඳුනුම්කම්වලට මුල් තැනක් ලැබුණද වර්තමානයේ එම තත්ත්වය වෙනස් වී ඇත.

රැකියා වෙළඳපොළ තුළ අසීමිත සැපයුමක් මෙන්ම රැකියා විරහිතභාවයද පවතී ආයතනය තුළට සරිලන සේවකයකු සොයාගැනීම මානව සම්පත් අංශයට ඉතා අසීරු කාරණයක් වන්නේද එහෙයිනි.

කරුණු එසේ හෙයින්,

නොගැළපෙන සේවකයකු බඳවා ගැනීමෙන් සේවකයාට මෙන්ම ආයතනයටද අයහපත් බලපෑම් ඇති කරයි. කෙසේ නමුදු ආයතනයට ගැළපෙන සේවකයකු බඳවා ගැනීමෙන් පසු ආයතනයේ සිහිනය ළඟා කරගැනීමට 100% උපයෝගි වේ කියාය. නමුත් ආයතනය විසින්ද තේරුම්ගත යුතු කරුණක් වන්නේ සේවකයාගේ නිපුණතා මට්ටම හා බලාපොරොත්තු වන නිපුණතා මට්ටම අතර සුළු පරතරයක් තිබෙන බවය. ඒ නිසා ඕනෑම සේවකයකු බඳවා ගත් විගස ඔහුට ආයතනය හඳුන්වාදීම සහ ඔහු නිවැරැදි ලෙසට ස්ථානගත කිරීම කළ යුතුය. අනෙක් අය හා සුහඳත්වය රැකගෙන කටයුතු කිරීමට ඉඩ හසර සාදා දිය යුතුයි. එලෙසම, ඔහු‍ගේ පරිවාස කාලය තුළ සේවක පුහුණුවීම් ලබාදීම වැඩි අවධානයක් ලබා දීම සහ වැඩ නිරීක්ෂණය කිරීම සිදු කළ යුතුය.

මෙමගින්, ආයතනයට කෙටි කාලීන මෙන්ම දීර්ඝ කාලීනවද යහපත් බලපෑමක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

අදහස්