දකුණු ආසියාවේ උසම ‘අහස් පාලම’ කොළඹ ගුවන් ගැබෙහි ඉදි කරයි | සිළුමිණ

දකුණු ආසියාවේ උසම ‘අහස් පාලම’ කොළඹ ගුවන් ගැබෙහි ඉදි කරයි

කොළඹ 2, බේරේ වැව ඉදිරිපස මනස්කාන්ත පරිසරයක ඉදිවන සන්කෙන් ගෲප් හි ප්‍රමුඛතම නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වන කැපිටල් ට්වින් පීක්ස් (Capitol TwinPeaks) තව නොබෝ දිනකින් දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම උසින් පිහිටි අහස් පාලමේ ( Sky Bridge) වාර්තාවට හිමිකම් කීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙම අති විශිෂ්ට ඉංජිනේරුමය නිර්මාණය සන්කෙන් ගෲප් ව්‍යාපාර සමූහයට අයත් කැපිටල් ඩිවෙලොපර්ස් හා සන්කෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් සමාගම් විසින් සිදු කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 25 ක් වන නේවාසික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට අයත් වන අතර අඩි 30ක දිගින් යුත් මෙම අහස් පාලම මගින් තට්ටු 50කින් යුත් කුලුනු දෙක ඉහළම තලයේදී එකිනෙක යා කරනු ලබයි.

සිංගප්පූරුවේ කීර්තිමත් P&T සමාගමේ සැලසුම් හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය අත්දැකීම් සමුදාය යටතේ ඉදිවන මෙම ව්‍යාපෘතිය කොළඹ නගරයේ ඉදිවන ඉතා විශිෂ්ට සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වන අතර එහි ආයෝජකයන්ට ඉදිකිරීම, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හා ඇතුළත නිමාව ආදිය අතින් ඉහළම ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් විශ්වීය ජීවන රටාවකට ගැලපෙන අංගෝපාංග වලින් සමන්විත අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියේ නිවාස සපයනු ලබනවා.”

පොළෝ මට්ටමේ සිට මීටර් 173.75ක් උසින් (අඩි 570ක්) ඉහළ අහසේ පිහිටි මෙම අහස් පාලමෙන් කැපිටල් ට්වින් පීක්ස් ව්‍යාපෘතියේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය විශ්මිතයන් මනාව පිළිඹිබු වන අතර එහි නිවැසියන්ට 50 වන මහලේදී කුලුනු දෙක අතර ගමන් කිරීමේ සුවිශේෂී වරම සලසා දෙයි.

 

අදහස්