ප්‍ර‍දර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් | සිළුමිණ

ප්‍ර‍දර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

මානව සම්බන්ධතාව මඟින් අනාගතය නිර්මාණය කිරීම යන තේමාව යටතේ ලෝක එක්ස්පෝ (world expo) යනු සෑම වසර 5 කට වරක් මාස 6 ක් පුරා පවත්වන පැරණිතම සහ විශාලතම අන්තර්ජාතික වැඩසටහන් අතරින් එකකි.

මෙමගින් සෑම කෙනෙකුටම නවෝත්පාදනය කිරීම හා නිර්මාණය කිරීම යන පොදු තේමාවක් හරහා එකට වැඩ කිරීම මගින් ප්‍රගතියක් ලබා ගත හැකිය.

2020 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත උත්සවය සඳහා සත්කාරක රට ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය තෝරා ගෙන ඇත. මෙම ලෝක එක්ස්පෝ ප්‍ර‍දර්ශනය 2020 ඔක්තෝබර් 20 සිට 2021 අප්‍රියෙල් 10 දක්වා මාස 6 ක් පුරා ඩුබායි ඩුබායිහි දී පැවැත්වේ. 2020 දී ඩුබායිහි පැවැත්වෙන ලෝක එක්ස්පෝ ප්‍ර‍දර්ශනය මැද පෙරදිග උතුරු අප්‍රිකාව සහ දකුණු ආසියාව කලාපයේ ප්‍ර‍ථම ප්‍ර‍දර්ශනය වනු ඇත.

එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි ප්‍ර‍දර්ශනයේ තේමාව වන්නේ අනාගතය නිර්මාණය කිරීම සඳහා මනස සම්බන්ධ කිරීමයි. එයින් ගම්‍ය වන්නේ නවෝත්පාදන හා ප්‍රගතිය‍ තුලින් ජනතාවගේ අදහස් එකට එක් කිරීමයි. අවස්ථාවන් හා තිරසාරභාවය යන කොටස් මෙම සැලැස්ම සඳහා කේන්ද්‍රීය වේ.

ආයෝජන, වෙළඳ, නිපුණතා සංවර්ධනය, මූල්‍ය ආදියෙහි දීර්ඝ කාලීන හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩ නැගීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආර්ථික සහ සමාජීය ක්‍රියාකාරකම්වල මෙන්ම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සහ ගල්ෆ් කලාපයේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගනිමින් එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හි සහභාගීත්වය ශ්‍රී ලංකාව විසින් තහවුරු කර ඇත.

එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි ප්‍රදර්ශනය සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගිත්වය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයේ නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත්කර තිබේ.

ඒ සදහා මුදල් අමාත්‍යංශය,විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය, සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යංශය, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය, සංචාරක අමාත්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය,වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව,ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, ලංකා තේ මණ්ඩලය,ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය,ශ්‍රී ලංකා සංචාරක‍ ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය,සහ පුද්ගලික අංශයේ නියෝජිතයන් පත්කර තිබේ.

අදහස්