ඔප්පුවලින් 42%ක් හොරට හදලා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් හෙළි කරයි | සිළුමිණ

ඔප්පුවලින් 42%ක් හොරට හදලා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් හෙළි කරයි

ඉඩම් ඔප්පුවලින් සියයට 42ක් වංචනිකව සකස් කර ඇති ව්‍යාජ ඒවා බව විමර්ශන මඟින් හෙළි වී ඇතැයි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් එන්.සී විතානගේ මහතා සඳහන් කළේය.

එසේම උප්පැන්න සහතිකවලින් සියයට 17ක්ද, විවාහ සහතිකවලින් සියයට 13ක්ද, මරණ සහතිකවලින් සියයට 11ක්ද හොර ඒවා බව ඔහු අවධාරණය කළේය. ඊට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත්තේ දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමට ව්‍යාජ සහතික සකස් කිරීම බව පෙනී ගොස් ඇතැයි ද විතානගේ මහතා කීය.

අනුන්ගේ දේපොළ අත්පත් කරගන්නටත් ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කිරීම් සිදු වන බවද ඔහු පැවැසීය.

මේ තත්වය පාලනය කිරීමට සහ වළක්වා ගන්නට තාක්ෂණයෙන් මේ වන විට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරල් දෙපාර්තමේන්තුව සන්නද්ධ වෙමින් ඇති බවත් එහි පියවරක් ලෙස ඉඩම් ඔප්පු පරිගණකගත කිරීමේත් උප්පැන්න සහතික පරිගණකගත කිරීමේත් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇතැයිද ඔහු සදහන් කළේය.

උප්පැන්න සහතිකයට ලබාදෙන ලියාපදිංචි අංකය අනාගතයේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය බවට පත් වන බවත් එම වැඩසටහන මේ වසරේ ජනවාරි 01 වැනි දා උපන් දරුවන්ගෙන් ආරම්භ කෙරෙන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.

Comments