සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද ඔෆිස් සාරි,​ ගුරුවරියන්ට සාරි සහ විවිධ සාරි තොග සහ සිල්ලරට ලබාගත හැක. පාසල් සහ කාර්යාලවල වෙළෙඳාම් කරන අයද විමසන්න. කලා නිකේතන්,​ නො. 29-30,​ කලම්බු ගෝල්ඩ් සෙන්ටර්,​ කොළඹ 11. විමසන්න. 0772244558.
026906

ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද ඔෆිස් සාරි,​ ගුරුවරියන්ට සාරි සහ විවිධ සාරි තොග සහ සිල්ලරට ලබාගත හැක. පාසල් සහ කාර්යාලවල වෙළෙඳාම් කරන අයද විමසන්න. ලෝලා සාරි ප්‍රදර්ශනාගාරය,​ නො. 42,​ වික්‍රමරත්න මාවත,​ කොහුවල. විමසන්න. 0722244558.
026904

අමතර ඉගැන්වීම් - (ටියුෂන්)

අගනුවර ප්‍රධාන පාසැලක විද්‍යා ගුරුවරයෙකු නිවසටවිත් 6 - 11 විද්‍යාව උගන්වයි. පරිගණක ඇසුරින් පැහැදිලි කිරීම මුද්‍රිත නිබන්ධන සපයයි. 071-8150855.
024507

පොත් සහ සඟරා

වෛද්‍ය සහ විශ්වකෝෂ පොත් විකිණීමට. වෙබිස්ටර් ශබ්දකෝෂය වෙළුම 1-2 එකක් 5000/​- යුනිවර්සල් එන්සයික්ලොජිසියා වෙළුම් 21 එකක් 500/​- අලුත් වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය විශ්වකෝෂ වෙළුම් 4 - 6000/​- (සියල්ල සාකච්ඡා කරගත හැකිය) 0777132460 /​ 0112942514.
028318

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

පිටකෝට්ටේ ගෘහ භාණ්ඩ සහිත ටයිල් කළ තනි කාමරයක් යාබද නාන කාමර,​ නිදන කාමරය,​ පැන්ට්‍රිය,​ ඉවුම් පිහුම් පහසුකම් නොමිලේ,​ ජලය හා වෙනම ප්‍රවේශය,​ කාර් පාර්ක් සහිතයි. රැකියාවැති මහත්මියකට හෝ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවියකට අනර්ඝයි. මාසික අත්තිකාරම් අවශ්‍යයි. 0718-035347.
028342

රත්මලාන මැලිබන් අසල වැඩ කරන කාන්තාවන් සහ සිසුන්ට සියලු පහසුකම් සහිත කාමර ඇත. 2717643,​ 0777-331074.
028952

Comments