ඩර්ඩන්ස් රෝහල හා ජනනම් ආයතනය ගිවිසුමකට | සිළුමිණ

ඩර්ඩන්ස් රෝහල හා ජනනම් ආයතනය ගිවිසුමකට

රෝගීන්ට සුවිශේෂ සේවාවන් රැසක් ලබා දෙන රෝහලක් ලෙස ඩර්ඩන්ස් රෝහල මේ වන විට කීර්තිමත් නමක් දිනාගෙන ඇත. මාතෘ රෝහලක් ලෙස ආරම්භ කළ ඩර්ඩන්ස් රෝහල මේ වන විට වසර 70ක ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියයි.

ඩර්ඩන්ස් රෝහල සමග ජනනම් ආයතනය පසු ගිය දා ගිවිසුමකට එළඹෙන ලදී. ජනනම් යනු සඵලතා මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර ඔවුන් සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම මගින් හොඳ සේවාක් ජනතාවට ලබා දීම අරමුණ වී තිබේ.

පළපුරුදු ආයතනයක් වන ඩර්ඩන්ස් රෝහල සමඟ ජනනම් ආයතනයේ එක්වීම තුළින් ජනතාවට විශාල සේවාවක් සලසා දීමට හැකිවෙතැයි බලාපොරොත්තු වන අතර මෙහි අරමුණ වන්නේ ඉතා හොඳ සඵලතා සේවාවක් ජනතාවට ලබාදීමයි. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ආයතනයක් වන ජනනම් සඵලතා මධ්‍යස්ථානය මගින් දරුවන් නොමැති බොහෝ පිරිසකට ඔවුන්ගේම දරුවකු ලබා ගැනීමේ සිහිනයට යාමට මග කියා දෙයි.

දිවයින පුරා පිහිටි ඩර්ඩන්ස් රෝහලේ ශාඛා 75 ක් ම මෙම සේවාව ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සලසා තිබෙන බව ඩර්ඩන්ස් රෝහල පවසයි. මේ වන විට දරුඵල අහිමිව සිටින බොහෝ පිරිසක් ඉන්දියාවට ගොස් විශාල වියදමක්ද දරමින් දරුඵල ලබා ගැනීමට පෙලඹෙන අතර ජනනම් ආයතනය තුළින්ද එම සේවාව ලබා දීමට දක්ෂ වෛද්‍යවරුන් ගේ සහය සහිතව හැකිවී තිබීම සතුටට කරුණක් වනු ඇත. එසේම අධික වියදමක් දරා ඉන්දියාවට නොගොස් ලංකාවේ එම සඵලතා මධ්‍යස්ථානයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය සේවාව ලබාගැනීමට හැකියාව ඇති බවද සදහන් කළ යුතුය. කොළඹ බගතලේ පාරේ නිශ්කලංක පරිසරයක මෙම සපලතා මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත. අති දක්ෂ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් හා නවීන පහසුකම් විද්‍යාගාර ආදියෙන්ද නවීන යන්ත්‍රසූත්‍ර භාවිතවෙන්ද යුත්යි. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ පරිණත වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් හා ඔවුන්ගේ විශේෂ පුහුණුව ලත් ලංකාවේ දක්ෂ වෛද්‍යවරු රැසක් මෙම ආයතනයේ සේවය කරති.

Comments