මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කොළඹ බොදු ගොවි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 5'8" නිලධාරී පුතුට රූමත් උගත් ඉංග්‍රීසි කථාකල හැකි දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයයි. BSc කළමනාකරණ උපාධිධාරී පශ්චාත් උපාධිය හදාරමින් සිටී. 1992 උපන් සුරාවෙන්,​ දුම්පානයෙන් තොර දේපළ ඇති කඩවසම් තරුණයෙකි. හඳහන් කොපිය පවුලේ විස්තර සමග. 0112733757. s​a​g​e​p​r​o​p​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m
G128571

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු ගොවි 83 මැයි 30 උපන් උස 5'3" ඇඟළුම් සේවයේ නියුතු නව නිවසක් හිමි අපගේ එකම පුතුට ගෘහ පාලනය මැනවින් දත් ගුණගරුක යහපත් දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයති. කුජ හතට ගැළපෙන කේන්ද්‍ර කොපිය සමග සියලු විස්තර දන්වන්න. j​a​n​a​k​a​b​a​s​n​a​y​a​k​a​4​g​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G128491

බොදු /​ ගොවි අවු. 25,​ 5'5" සුරාසූදුවෙන් තොර ගුණයහපත් කඩවසම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙකු වශයෙන් සේවය කරන පුතුට උපාධිධාරිනී හෝ සරසවි ශිෂ්‍ය ගුණයහපත් දියණියක් දෙමාපියෝ සොයති. a​d​s​p​r​o​p​s​9​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​G128565

Comments