මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

උඩරට ක්‍රිස්තියානි දෙමාපියෝ සිය සිහින් පැහැපත් රූමත් අවු. 38,​ 5'2" කොළඹ ජාත්‍යන්තර තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගමක සේවය කරන කාන්තා විද්‍යාලයේ උගත් තොරතුරු තාක්‍ෂණ උපාධිධාරී දියණියට යහපත් ගතිපැවතුම් ඇති වෘත්තිය සුදුසුකම්ලත් මතින් දුමින් තොර කාරුණික හදැති සහකරුවකු සොයයි. පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍ර පිටපත සමග පිළිතුරු එවන්න. ආගම් භේද නොසැලකේ. කුජ 12,​ මූල නැකත,​ ඊමේල් : s​w​j​b​3​1​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B128618

1990 ඔක්තෝබර් නුගේගොඩ වැදගත් බොදු ගොවි උස 5'6" නුගේගොඩ වටිනා දෙමහල් නිවසක් නවීන වාහනයක් සහ වෙනත් දේද හිමි උපාධිධාරී නීතිඥ දියණියට උසස් රැකියාවක නියුතු බොදු ගොවි මත්පැන් දුම්පානයෙන් තොර ගුණගරුක පුතෙකු නීතිඥ පියා සහ ගුරු මව සොයයි. i​s​u​r​u​2​3​5​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B128485

Comments