රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ /​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීිසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව සහ වෙළඳ පොළේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Hot line Leasing - 0777970049.
022903

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

ටොයෝටා ඇක්වා කහපාට කාර්රථය KY 7xxx වෙල්කම් ලයිට් ඇලෝවීල් සෙන්සර්කිට් සහිත ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ ඇත. ඉහළම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන කෙනාට ඉක්මණින් දෙනු ලැබේ. 0777-734050.
030124

ටොයෝටා ප්‍රිමියෝ වෛද්‍යවරයෙක් ධාවනය කරන ලද ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ. වැඩිම ඉල්ලුම්කරුට. විමසන්න. 0777396564
030104

AXIO X හයිබ්‍රිඩ්,​ සුදු 2015,​ නිව් ෆේස් /​ ෆේස් ලිෆ්ට්,​ CAL-15xx,​ කිමී. 22,​xxx,​ අයිතිකරු පදවන,​ පළමුවැනි අයිතිකරු. හොඳින් නඩත්තු කර ඇත. නුගේගොඩ. රු. 53/​75. දුරකථනය: 0711007945.
027658

ටොයෝටා වෑන් රථ විකිණිම

ටොයෝටා වෑන් රථයක්,​ ඩීසල්,​ ආසන 09,​ A/​C,​ P/​S,​ එංගලන්තයේ මිලදී ගත් 2007 මාදිලිය,​ සංචාරක කටයුතු සඳහා යොදාගත්,​ ලක්ෂ 37,​ නො. 06B,​ රූපසිංහ මාවත,​ නැදිමාල,​ දෙහිවල. අමතන්න. 0773527104
030306

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

චානා කෲ කැබ් 1030cc අලු පාට මිල සාකච්ඡා කළ හැක. 0773018081
030777

බස් හා ලොරි රථ විකිණිම

DAE 7xxx දිග අඩි 10 පළල අඩි 5 1/​2 ඩබල්වීල් (පිටුපස) ලයිට්වෙහිකල් සුදුපැහැති ලොරි රථය ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත. 11900km. ලක්ෂ 12 කි. 0777-734050. මිල සාකච්ඡා කළහැක.
030123

ආයතනය මගින් නඩත්තු කරන ලද පහත විස්තර සඳහන් මෝටර් බයිසිකලය වැඩිම මිලට විකුණනු ලැබේ. නිෂ්පාදන වර්ෂය - 2006,​ වර්ගය - බජාජ්,​ මාදිලිය - CT 100,​ නිෂ්පාදිත රට - ඉන්දියාව. සතියේ සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා උදේ 9.00 සිට 5.00 දක්වා බයිසිකලය පරීක්ෂා කිරීම කළ හැකිය. විස්තර - 0715196914.
030265

යතුරු පැදි හා ත්‍රීරෝද රථ විකිණීම

WP-BEU බජාජ් CT100 2016 රතු යතුරු පැදිය වහාම විකිණීමට ඇත. කි. මී. 14,​000. විමසීම. 0772087984
030860

අදහස්