වසර තුනට යාන්ත්‍රික කියත් 120,000ක් ගෙනත් | සිළුමිණ

වසර තුනට යාන්ත්‍රික කියත් 120,000ක් ගෙනත්

නිහාල් පී. අබේසිංහ

2015 වසරේ සිට මේ දක්වා ජංගම යාන්ත්‍රික දම් වැල් කියත් 120,000ක් මෙරටට ගෙන්වා ඇතැයි පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය කළ ගවේෂණයකින් හෙළි වී ඇත. ඒ අනුව 2015 වසරේ සිට එක් වසරක දී දම්වැල් කියත් තිස්පන්දාහක් හතළිස්පන්දාහක් අතර ගණනක් මෙරටට ගෙන්වා ඇතැයි පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත විතානගේ මහතා පවසයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ 2015 ට පෙර යාන්ත්‍රික කියත් හැත්තෑදාහක් පමණ තිබූ බව වාර්තා වෙයි. පසුගිය වසර තුන ඇතුළත මෙම යාන්ත්‍රික කියත් ගෙන් වීමට රුපියල් කෝටි 90ක් වැය කර ඇත.

මේ අනුව දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ රටේ ඕනෑම තැනක ගස් කැපිය හැකි ජංගම යාන්ත්‍රික කියත් ලක්ෂ 2ක් පමණ ඇති නමුත් තවම ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ ඉන් කියත් 38000ක් පමණක් බවත් පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය පවසයි.

 

අදහස්