කලා ගමේ බක්මහ සැණ­කෙළි | සිළුමිණ

කලා ගමේ බක්මහ සැණ­කෙළි

දෙරණ මෙවරත් අලුත් අවුරුද්ද සැමරුවේ අපේ රටේ කලා තරු එක්කයි. බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේ පැවැත්වුණු මේ කලා ගමේ අවුරුදු උලෙළට කලා කාරිනියන්, කලා කරුවන් රැසක් සහභාගී වී සිටියා. අවුරුදු කුමරා, කුමරි තරගය ඇතුළු ජන ක්‍රීඩා රැසකින් සමන්විත වූ මෙම බක්මහ උළෙල කලා තරු වලින් වර්ණවත් වුණා. කලා ගමේ අවුරුදු උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයකි මේ.

 

අදහස්