කැවුම් බබා | සිළුමිණ

කැවුම් බබා

අපි අවු­රුදු නිවා­ඩුව එන­තුරු බලා සිටියේ හරිම ආශා­වෙනි. අපේ අම්මලා ආච්චිලා එක්වී අවු­රුදු වෙනු­වෙන් කැවිලි සෑදුවේ පසු­ගිය සති­යේය. අපේ ගෙදර පම­ණක් නොවේ මුළු ගමම මේ කාල­යට කැවිලි සුව­ඳින් පිරී යයි. අම්මලා කැවුම් හදද්දී අපත් ඒ ළඟට වී  බලා සිටින්නේ කැවුම් වඩන්න අප­ටත් දෙන­තු­රුයි. තෙල් ගාගත් කෙසෙල් කොළ කෑල්ල­කට අමු කැවුම් පිටි ගුලි­යක් දමා මං කැවුම් බබෙක් හැදුවා.
ඉර­ටු­ව­කින් කට හා ඇස් දෙක ලකුණු කළ කැවුම් බබා තෙල් තාච්චියේ නටද්දී මාත් නංගිත් බලා සිටියේ හරිම සතු­ටින්. 
 
බිනුලි ඩිහන්සා අබේ­කෝන්
6 ශ්‍රේණිය ‘බී‘,
සිරි­මාවෝ බණ්ඩා­ර­නා­යක ආදර්ශ විද්‍යා­ලය,
මාතලේ.
 

අදහස්