සතුට ගේන අවු­රුදු | සිළුමිණ

සතුට ගේන අවු­රුදු

අලුත් අවු­රුද්ද අපේ රටේ සිංහල හා දෙමළ ජාති­කයෝ සම­රති. අවු­රුදු දිනය සියලු දෙනා­ටම සතුට ගෙන දෙන දින­යකි. අලුත් අවු­රු­ද්දට පෙර නිවෙස් පිරි­සුදු කර, වර්ණ ආලේප කර අලුත් මුහු­ණු­ව­රක් ගෙන දෙති. කාන්තාවෝ කෑම සෑදීම, ළිපෙහි ගොම ආලේප කිරීම වැනි වැඩ­වල යෙදෙති.  
 
අලුත් අවු­රුදු දින සියලු දෙන පාන්ද­රින් අවදි වෙති. උදේ වැඩ අව­සන් කර පුණ්‍ය කාල­යේදී විහා­ර­යට හෝ කෝවි­ලට ගොස් වන්ද­නා­මාන කරති. අලුත් අවු­රුද්ද උදාවූ විග­සම අලුත් ඇඳුම් ඇඳීම, ළිප­ගිනි දැල්වීම, කිරි ඉතිරි වීම, කිරි­බත් පිසීම, ගනු­දෙනු කිරීම, වැඩ ඇල්ලීම ආදිය නැක­තට සිදු­ක­රති. නෑදෑ­යින්ගේ, යහ­ළු­වන්ගේ නිවෙ­ස්ව­ලට ගොස් තෑගි හුව­මාරු කරති.  
 
වැඩි­හි­ටි­යන්ට වැඳ ආශි­ර්වාද ලබා ගනිති. ඔන්චිලි පැදීම, කඹ ඇදීම, පොල් ගෑම, අලි­යාට ඇහැ තැබීම, ලිස්සන ගසේ යෑම, කණා­මුට්ටි බිඳීම, තිරි­ක්කල් රේස් ආදිය අලුත් අවු­රුදු උත්ස­ව­යට විශේ­ෂි­තවූ ජාතික ක්‍රීඩාය.  
 
උදානි එවන්යා  
9 ශ්‍රේණිය ‘බී’,  
බණ්ඩා­ර­ගම ජාතික පාසල,  
බණ්ඩා­ර­ගම. 
 

අදහස්