විදෙස් ශ්‍රමිකයන් දිරිගැන්වීමට ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් වැඩසටහනක් | සිළුමිණ

විදෙස් ශ්‍රමිකයන් දිරිගැන්වීමට ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් වැඩසටහනක්

අයි.එම්.වී.සි. ගුණසේකර.ඇල්පිටිය සමුහ

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් දිරිගැන්වීම සහ ඔවුන්ගේ දායකත්වය අගය කිරිම සදහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන "සල්ලි එහෙන්- තෑගි මෙහෙන්" වැඩසටහනේ 4 වන අදියරේ මහා දිනුම් ඇදීම ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවේ ඇල්පිටිය ශාඛාව ක්‍රේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඉකුත්දා පැවැත්විණි. 

නත්තල සහ නව වසර ඉලක්ක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවට ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව හරහා මුදල් එවන ලද ශ්‍රී ලාංකිකයන්  තමන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රේෂණය කරන ලද මුදල් ප්‍රමාණය මත මෙම තරගයට සහභාගිවීමට අවස්ථාව හිමිකරගනු ලැබිණි. මෙහිදී ත්‍යාග 41 ක් ප්‍රදානය කරනු ලැබීය. 

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ ජේෂ්‍යඨ අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ අනිල් රාජකරුණා සාමන්‍යාධිකාරි හා ප්‍රධාන විධායක නිළධාරි ධම්මික පෙරේරා, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් සිසිර කුමාර, සහකාර පොලිස් අධිකාරි චින්තක යන මහත්වරුන් සමග ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමන්‍යාධිකාරින්වරුන් අන අජිත් පීරිස්, ජීවනී ගුණසේකර, ගාමිණි ජයවිර ඇතුලු නිලධාරින් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගිවූහ. එම අවස්ථාව ජායාරුපයෙන් දැක්වේ.

Comments