සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණානුකූලව සියලුම ශ්‍රේණිවලට O/​L,​ A/​L විභාගවලට,​ රැකියා කරන්නන්ට. නිවසටම පැමිණ ප්‍රවීණ ආචාර්යවරයෙකුගෙන් "ඒකනායක" කිරිබත්ගොඩ. 0714948612
044914

විවිධ දේ - විකිණීම

අවන්හලක් විකිණීමට. හිමිකරු ඉක්මණින් විදේශගතවේ. ඉතා සාර්ථක සහ ඉහළ ජනප්‍රියතාවයක් ඇති,​ හලාල්,​ පවුලේ අවන්හල ඉක්මණින් විකිණීමට. කොළඹ අලෙවිසැලක් සහිත,​ කලක් සිට පැමිණෙන ගනුදෙනුකරුවන්,​ විශිෂ්ට ලියාපදිංචි සන්නාම නාමය සහ පවතින යටිතල පහසුකම්,​ පසුගිය වසර 12 තුළ සාර්ථක ක්‍රියාකාරීත්වය. විමසීම් : ජෝන් : 075-4923371.
044627

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

ඉගෙන ගන්නා ළමුන්ට කාමරයක් කුලියට ඇත. 11000 කි. මාස 4 අත්තිකාරම්. දෙහිවල. T.P. 011-2731127.
044747

නාවල,​ පදිංචියට නිසංසල ස්ථානයක් කුලියට,​ කාමරය,​ යාබද නාන කාමරය වෙනම ඇතුල්වීම,​ පැන්ට්‍රිය,​ රැකියා කරන පිරිමි /​ කාන්තා,​ යුවලක් ශිෂ්‍යයෙක්,​ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය,​ විදුර විද්‍යාලය. ආසිරි,​ ඇපලෝ,​ නයින් වෙල්ස් රෝහල් ආසන්නයේ. දු.ක. 0112863328,​ 0774971665.
044143

Comments