නිවාස හා ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩකඩම්

ගොඩනැගිලි උපකරණ විකිණීම
ලීවැඩපල සියලු බඩු දොර ජනෙල් උළුවහු සිමෙන්තිගල් රවුම් කළුගල් ලෑලි ස්කටින්පටි පුටුමේස කබඩ් කාපට් සිවිලින් ලයිට් විකිණීමට. 077-1793487,​ 077-6677659.
047495

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

 බැමි කපරාරු පොටි පේන්ට් ටයිල් ඇතුඵ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සියලු වැඩ පහසු මිලට කරගැනීම සඳහා 0713475122
046932

"චන්දන ඉදිකිරීම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්" පිළියන්දල ර.ලි.ප. WJ-xxxx අ. 15 වැඩි පළපුරුදු කොන්ත්‍රාත්කරුවකු ලවා ඔබගේ සොඳුරු නිවස ගොඩනැගිල්ල මුල සිටම අවසානය තෙක්ම ඉදිකරවා ගන්න. "ෆයිවුඩ් සැටරින්",​ ටයිල් /​පේන්ටින් වැඩ. පැරණි නිවාස අලුතින් නිම කිරීම. ලොකු,​ කුඩා ඕනෑම වැඩක්. සියලුම අමුද්‍රව්‍ය සමග /​ නොමැතිවද කොළඹ,​ පිළියන්දල,​ කඩුවෙල ඕනෑම ප්‍රදේශයක,​ දැඩි විශ්වාසයෙන් ඉතා වගකීමෙන්,​ අඩුම මිල ගණන්වලට නිමකරවා ගැනීමට කතා කරන්න. කොන්ත්‍රාත්කරු: චන්දන T.P. 0770808820,​ 0761643403,​ 0729300392.
041849 

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

දෙහිවල ගෙවල් 5 යි. ඇනෙක්සි 4 යි. විශාල ඉඩම විකිණීමට ඇත. T.P. 011-2731127.
044753

මිරිහාන නුගේගොඩ 11/​2 ජොස්වල් පෙදෙසේ තනි තට්ටුවේ කාමර 3 A/​C Attach Bath Room Servent Bath Room පර්චස් 10 නිවස විකිණීමට ඇත. T.P. 077-8132344,​ 011-2768592.
047041

 ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

බියගම පට්ටිවිල හන්දියට 50m නොදුරින් පිහිටි නව නිවස කාමර 3 ක්ද,​ නාන කාමර 2 හා සේවක නාන කාමරයක්ද සහිත පර්චස් 20 ක් උස තාප්පයකින් වට වූ විකිණීමට තිබේ. 0779400510
046096

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

පානදුර හොරණ පාරේ පර්. 10 හෝ 20,​ ඉඩම විකිණීමට 1 1/​2 Km. පර්චසය 300,​000/​-. 071-8322577.
043242

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට බද්දට - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ නිවසක් බදු දීමට ලක්ෂ 15 වසර 5ක් සඳහා මාසිකව රු. 4000 යි. යන විට මුදල් ආපසු දෙනු ලැබේ. 0771408595,​ 82/​1,​ පරමානන්ද මාවත,​ කොටහේන.
043888

නැදිමාල නිදන කාමර 2 කින් යුත් උඩුමහල් නිවස ගෘහ භාණ්ඩ සහිතව හෝ රහිතව කුලියට දීමට 0770163152.
046296

නුගේගොඩ නගරයට ප්‍රධාන පාසල්වලට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට ආසන්න නිදන කාමර 02 යාබද නාන කාමර විසිත්ත කාමරය පැන්ට්‍රිය ගරාජය ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිත බිම්මහල් නිවස ගෘහ භාණ්ඩ සමග හෝ නොමැතිව අමතන්න. 0112810238,​ 0779546446
044192

පැපිලියාන කාමර 03 ක්,​ නාන කාමර 02 ක් සහිත උඩු මහල කුලිය (බ්‍රෝකර්වරු අනවශයයි.) කාර්යාලයක හෝ නිවසකට සුදුසුයි. 071-5790467.
047090

පිටකෝට්ටේ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා නිවස සහ ඉඩම බදු දීමට හෝ විකිණීමට ඇත. ටෙලි. 0775498100,​ 0112882553
047288

බොරලැස්ගමුව,​ පහත මහල කුලියට කාමර 03 ක්,​ නාන කාමර 02 ක්,​ කාර්යාලයකට /​ නිවසකට. 077-9300942,​ 071-9891307.
047091

 

රාජගිරිය හන්දිය,​ පදිංචියට /​ කාර්යාලයට /​ ව්‍යාපාරයකට ප්‍රමාණවත් පාකින්,​ දෙමහල් නිවස (ව.අ. 3500) ඒසී නිදන කාමර තුනයි. අමුත්තන්ගේ කාමරය,​ නාන කාමර තුනයි. ටි.වී. ලවුන්ජ්. සාලය හා කෑම කාමරය,​ ඇතුළත හා පිටත උද්‍යාන,​ වෙනම කාර්යාලය /​ රියදුරු කාමරය,​ මුළුතැන්ගෙය සමග වෙනම අගුළු දැමිය හැකි කොටස සේවක නිදන කාමරය,​ වැසිකිළිය හා ගරාජය සුදානම් ජෙනරේටරද සෙකුයුරිටි එලාම් විදේශිකයන් විශේෂයි. 070-2564548.
047466

Comments