පෑන් ඒෂියා බැංකුව අවසන් කාර්තුවේ රුපියල් මිලියන 272ක ලාභයක් උපයයි | සිළුමිණ

පෑන් ඒෂියා බැංකුව අවසන් කාර්තුවේ රුපියල් මිලියන 272ක ලාභයක් උපයයි

2019 මාර්තු 31වන දායින් අවසන් වූ ප්‍රථම කාර්තුව සඳහා 16%ක ශුද්ධ පොලී ආදායමේ ඉහළ වර්ධනයක්ද සමගින් ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක් පවත්වාගෙන යාමට පෑන් ඒෂියා බැංකුව සමත්ව සිටී. බැංකුව මෙම මාස 3ක කාලය සඳහා 2018 එම කාලයට සාපේක්ෂව 16%ක වර්ධනයක්ද සමගින් රුපියල් බිලියන 1.55ක ශුද්ධ පොලී ආදායමක් ලැබීමට සමත් වූ අතර එම කාලය තුළ පොලී ආදායම් වර්ධනය පොලී වැය ප්‍රමාණයේ වර්ධනය අබිබවා යාමට සමත් විය.

අදාළ කාලය තුළ බැංකුවේ ශුද්ධ පොලී ආන්තිකය, 2018 දෙසැම්බර් සිට පැවති මඳ ආර්ථික පසුබෑමද නොතකමින් 4.12%ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර එය බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළ අගයකි.

තම වත්කම් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ උපරිම මට්ටමකට රැගෙන ඒම සඳහා දරන ලද මහත් කැපවීම හේතුවෙන් බැංකුවට මෙලෙස ඉහළ ආන්තිකයක් පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවද උදා විය. කළමනාකාරිත්වය විසින් තම වත්කම් හා වගකීම් වෙළඳපොල පොලී අනුපාතයන්ද සමගින් සංශෝධනය කිරීමකට ලක් කරන ලද අතර ඉහළ ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂාවෙන් තම වත්කම් ක්‍රමානුකූලව හැසිරවීම පියවර ගන්නා ලදි.

“පසුගිය කාර්තුවේ වර්ධන වේගය පහත වැටීමේ සිට මේ කාර්තුව දක්වාම අපට සියලුම අංශ වලින් විශාල අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. එම අභියෝගාත්මක වාතාවරණය තුළ වුණත් ප්‍රතිලාභ ලැබීම උපරිම කරගැනීම සඳහා දැඩි කැපවීමකින් ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපට අහිතකර තත්වයන් යටතේ එළඹුණු බොහෝ අයහපත් ප්‍රතිඵල දුරු කැගැනීමට හැකියාව ලැබුණා.” පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නිමල් තිලකරත්න මහතා පැවසීය.

බැංකුව කාර්යයන් රැසක නිරත වීමේ අපේක්ෂාවෙන් තම වර්ධනය කඩිනම් කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය වර්ධනය කරමින් තම සම්පත් සංචිත ගොඩනැගීමේද නිරතව සිටින බව තිලකරත්න මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

අදාළ තෙමසක කාලය තුළ බැංකුව පසුගිය වසරේ එම කාල තුළ උපයන ලද රුපියල් බිලියන 1.99ට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 2.1ක සමස්ත මෙහෙයුම් ආදායමක් වාර්තා කිරීමට සමත් වීමද කැපී පෙනිණ.

මේ අතර බැංකුවේ බදු පසු ලාභයට බලපෑ ‘ණය නැවත ගෙවීමේ බදු’ හේතුවෙන් 2018 අදාළ කාර්තුවේ උපයන ලද රුපියල් මිලියන 312.8ක ඉපැයීම් වලට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ජනවාරි - මාර්තු කාර්තුව තුළ ඉපැයීමට හැකිවූයේ රුපියල් මිලියන 272.2ක් පමණි.

Comments