ජල සම්පත සුර­කිමු | සිළුමිණ

ජල සම්පත සුර­කිමු

 

ළිං, ඇළ­දොළ, ගංගා­වල ජලය තිබෙන්නේ
ජල­යෙන් තොර ජීවි­ත­යක් නැතැයි සිතෙන්නේ
ඒක නොදැන හැම දෙනාම අපතේ හරින්නේ
ජල බිඳු­වක වටි­නා­කම අපට දැනෙන්නේ

මිනි­සුන් ජල­යට කුණු රොඩු එකතු කරන්නේ
ගං, ඇළ දොළ සිඳී ගියොත් නිය­ඟය එන්නේ
එහෙම වුණොත් මිනිස්සු තව දුකට වැටෙන්නේ
එය සුරැ­කුම ලොකු පොඩි අප යුතු­කම වෙන්නේ

කේ. එම්. මෙත්මිණි පියුම් කුමා­ර­සිංහ
7 ශ්‍රේණිය “ඊ”,
මලි­ය­දේව බාලිකා විද්‍යා­ලය,
කුරු­ණෑ­ගල
 

Comments