අරාබි නාම පුවරු සියල්ල ඉවත් කරනවා | සිළුමිණ

අරාබි නාම පුවරු සියල්ල ඉවත් කරනවා

අරාබි භාෂාවෙන් ඇති නාම පුවරු සියල්ල ඉවත් කරදැමීමට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කටයුතු කරන බව ජනමාධ්‍ය ඇමැති හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා සිළුමිණට කීය. මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට ගත් බවත්, නැඟෙනහිර පළාත ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක එසේ අරාබි භාෂාවෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති සියලු නාම පුවරු ඉවත් කළ යුතු බවට තීරණය වූ බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය.

ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන තුළ පවා අරාබි භාෂාවට පුමුඛතාවය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වී ඇති බවද පෙන්වා දුන් ඇමැතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි හැරෙන්නට වෙනත් භාෂාවකින් නාම පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ ලබා නොදන බව කීය.

ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා හරහා මෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හරහාද එම නාම පුවරු ඉවත් කරවීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත්, ඒවා ඉවත් කිරීමට දින කිහිපයක් ලබා දී ඉවත් නොකළහොත් එසේ ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමට සිදු වන බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

 

Comments