සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගණිතය,​ විද්‍යාව,​ සංයුක්ත ගණිතය,​ භෞතික විද්‍යාව (Local,​ cambridge/​Edexcel) A/​L,​ O/​L,​ 6,​ 7,​ 8,​ 9,​ 10 ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යයෙන් හා සිංහලෙන් Theory Revision මුලසිටම සරලව පහසු ක්‍රම,​ විශිෂ්ඨයි. දුර්වල සිසුන්ට අවධානය බොරලැස්ගමුව,​ හොරණ,​ හෝමාගම,​ කලුතර,​ මොරටුව,​ මාතර,​ බම්බලපිටිය,​ නුගේගොඩ,​මරදාන,​ රාජගිරිය,​ කඩුවෙල,​ කඩවත,​ රාගම,​ මීගමුව,​ අතුරුගිරිය,​ වත්තල,​ නිට්ටඹුව,​ නිවසට පැමිණේ. 0719648940 /​ 0719649364.
058337

පුහුණු/​නුපුහුණු හෙදියන් අවශ්‍යයි. දන්ත වෛද්‍ය හෙදියන් විශේෂයි. රෝහල තුල නවාතැන් පහසුකම් සහ සහන මිලට ආහාර හා අනෙකුත් දීමනා නො. 186,​ පාක් පාර,​ කොළඹ 05. අඟහරුවාදා,​ බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා 9 සිට 12 දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වේ. 0112590200 /​ 0703737242.
058334

Comments