මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බොදු කරාව මධ්‍යම පාන්තික දියණියන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය හිමි හෙදියක වූ අවු. 26 ක බාල දියණියට ඕස්ට්‍රේලියාවේම ස්ථිර පදිංචිය හිමි වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ගණකාධිකාරී පුතණුවෙක් දෙමාපියන් සොයති. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. වැඩිමහල් දියණිය හා ස්වාමියාද එහි ස්ථිර පුරවැසියන්ය. S​.​i​y​e​s​h​i​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
B132207

මනාලියෝ. බොදු/​ කරාව කොළඹ පදිංචි ව්‍යාපාරික පසුබිමක් ඇති වයස අවු. 33 වන උසස් අධ්‍යාපන,​ BSc/​MBA දැනට පෞද්ගලික සමාගමක කළමනාකාර ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නියුතු උස 5' 5" ක් පැහැපත් දියණියට උගත්,​ මතින් හා දුමින් තොර සම පවුල් පසුබිමක් සහිත පුතණුවකු සොයයි. බොදු/​ ගොවි හා බොදු/​ කරාව පමණක් සලකා බැලේ. සහ 2,​ 8 පාප කේන්ද්‍ර පමණක් විමසන්න. Email : t​i​s​h​9​8​5​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
B132289

1980 අගනුවරාසන්න බොදු ගොවි 5' 1" උපාධිධාරී වරලත් ගණකාධිකාරී ළාබාල පෙනුමැති වැන්දඹු (දරුවන් නොමැති) දායාදැති දියණියට දහමට අනුගත වූ සුදුසු පුතකු දෙමව්පියෝ සොයති. (V​a​j​i​l​a​k​@​y​m​a​i​l​.​c​o​m​)
B132275

1993 මාර්තු උපන් පැහැපත් රූමත් උස අඩි 5' දකුණේ බොදුගොවි වැලිගම පදිංචි උගත් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධි අපේක්ෂාවෙන් සිටින දියණියට වයස 30 ට අඩු සුදුසු සහකරුවෙකු සමාන පසුබිමකින් දෙමාපියෝ සොයති. සැළකිය යුතු වත්කම් දායාද ලෙස ඇයට හිමිවේ. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සමග ඊ මේල් කරන්න. K​@​K​K​.​l​k​ K​o​d​i​e​@​y​m​a​i​l​.​c​o​m​
B132229

Comments