මිහිඳු හිමි වැඩිය දා... | සිළුමිණ

මිහිඳු හිමි වැඩිය දා...

අද පොසොන් පොහොය දින­යයි. පොසොන් පොහොය අපේ රටට අති­ශය වැද­ගත් දින­යක්. පොසොන් පොහොය දවසේ තමයි මිහිඳු මහ රහ­තන් වහන්සේ බුදු දහම රැගෙන අපේ රටට වැඩියේ. මිහිඳු හිමි­යන් වඩින විට අපේ රටේ රජ­කම් කළේ දේවා­න­ම්පිය තිස්ස රජ්ජු­රුවෝ. පොසොන් පොහොය දින­ය­ටද අපේ රටේ විවිධ දන්සල පැවැත්වේ. තොරණ පහන් කූඩු ප්‍රද­ර්ශ­නය කෙරේ.

මිහිඳු හිමි වැඩිය දා
මිහි­න්ත­ල­යම එළිය වුණා
මුවා පසු පස දිවුව
රජුද හිමි සරණ ගියා...
රට­ටම සන්සුන් වුණා
සැවොම බුදු මඟ ගියා
බුදු පිළිම සෑදුණා
පන්සල්ද ඉදි වුණා.. 

සනුමි සිතු­ලිමා රණ­සිංහ
4 ශ්‍රේණිය ‘සී‘
රාජ­කීය විද්‍යා­ලය,
හොරණ.

Comments